Plan International roept op tot eerlijke distributie van COVID-19-vaccins

Meisjes en jonge vrouwen extra kwetsbaar door gevolgen lockdowns

Amsterdam, 21 december 2020 – Plan International roept regeringen wereldwijd op ervoor te zorgen dat lage- en middeninkomenslanden voldoende COVID-19-vaccins krijgen en dat daarbij kwetsbare en gemarginaliseerde groepen zoals de allerarmsten, vluchtelingen en kinderen niet worden vergeten. Het niet verstrekken van veilige en effectieve COVID-19-vaccins aan ontwikkelingslanden kan leiden tot een ernstige terugval van de rechten van meisjes en vrouwen, waarschuwt Plan International. Regeringen moeten ervoor zorgen dat vaccinatieprogramma’s worden opgezet, want vaccins zijn de sleutel tot het opheffen van lockdowns en het opstarten van economische activiteit.

”We moeten ons realiseren dat de pandemie pas voorbij is op het moment dat het virus wereldwijd onder controle is. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor vaccinatie in de allerarmste landen”, aldus Garance Reus-Deelder, directeur van Plan International Nederland.

Economische gevolgen van lockdowns desastreus

Niet zozeer het virus maar de economische gevolgen van de lockdowns zijn desastreus gebleken in lage -en middeninkomenslanden, met name voor kinderen en specifiek meisjes. Een dag geen werk betekent geen inkomen en ouders hebben vaak niets om op terug te vallen. Volgens de Wereldbank zullen er alleen al dit jaar als gevolg van de crisis 88 tot 115 miljoen mensen in extreme armoede vervallen. Scholen zijn al maanden dicht, kinderen zitten thuis.

Meisjes en vrouwen worden het hardst geraakt door wereldwijde lockdowns

Vooral meisjes en jonge vrouwen zijn kwetsbaar en alle secundaire gevolgen hebben bestaande ongelijkheden verergerd. Damien Queally, programma directeur bij Plan International: “De pandemie heeft veel arme landen naar de rand van de afgrond geduwd, en meisjes worden het zwaarst getroffen. Dit gaat van schooluitval tot kindhuwelijken en seksueel geweld. Zonder een eerlijke verdeling van vaccins zullen meisjes en vrouwen in lage -en middeninkomenslanden het hardst worden geraakt.”

Er voltrekken zich stille rampen voor meisjes en vrouwen:

  • 734 miljoen meisjes gaan niet meer naar school; de kans dat deze meisjes allemaal weer naar school terugkeren is nihil
  • Toename van kindhuwelijken; als we niets doen belanden er 13 miljoen meisjes meer dan voor de coronacrisis in een kindhuwelijk voor 2030. Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden
  • Er wordt gevreesd dat dit jaar 2 miljoen meisjes meer dan voor de coronacrisis het slachtoffer zijn van meisjesbesnijdenis als gevolg van het missen van school en het tijdelijk niet kunnen uitvoeren van preventieprogramma’s
  • Door lockdowns en sluiting van gezondheidsklinieken is de toegang tot anticonceptie en voorbehoedsmiddelen afgenomen. Met een schrikbarende stijging van het aantal tienerzwangerschappen tot gevolg. Er wordt gevreesd dat in elke zes maanden dat er een lockdown is, 7 miljoen meisjes en vrouwen onbedoeld zwanger worden
  • Door stress en onzekerheid is huiselijk geweld toegenomen tijdens de pandemie, kinderen zitten thuis ‘opgesloten’ met hun misbruikers.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact op met Christa Gray-Nooitgedagt op 06-51791455 of mail naar pers@planinternational.nl 

Plan International Nederland

Gelijke kansen voor meisjes en jongens. Dat is waar Plan International zich voor inzet. In ruim vijftig landen beschermen we meisjes tegen kindhuwelijken, seksuele uitbuiting, besnijdenis en tienerzwangerschappen.

Ook in onze projecten op het gebied van onderwijs en werk, WASH (water, sanitatie, hygiëne) en noodhulp krijgen meisjes extra aandacht. Dit is hard nodig want zij worden stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd. Plan spant zich hard in om hun positie, maar ook die van hun families en community’s, blijvend te verbeteren.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.