87% van meisjes wereldwijd zegt dat valse informatie online hun leven negatief beïnvloedt

Onderzoek Plan International: online mis- en desinformatie schaadt en ondermijnt meisjes wereldwijd

Amsterdam, 4 oktober – Uit een grootschalig internationaal onderzoek The Truth Gap van Plan International blijkt dat meisjes en jonge vrouwen extra hard worden geraakt door online mis- en desinformatie. Het legt hen specifiek het zwijgen op, het beknot ze in hun ambities en het schaadt hun gezondheid. Terwijl het internet juist een machtig middel kan zijn in de strijd voor gendergelijkheid, en steeds meer meisjes en jonge vrouwen toegang krijgen tot het internet, worden ze tegelijkertijd veelvuldig blootgesteld aan vooroordelen, vrouwenhaat en stereotypering. Het onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar Wereldmeisjesdag (11 oktober), een door de Verenigde Naties uitgeroepen dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten en kansen van meisjes.

Aan het onderzoek de Truth Gaphow misinformation and disinformation online affect the lives, learning and leadership of girls and young women – deden 26.000 meisjes en jonge vrouwen mee tussen de 15-24 jaar uit 26 landen, waaronder Brazilië, Benin, Australië, Indonesië, Sudan, Duitsland, Kenia, Jordanië de Verenigde Staten en India. In Nederland zijn 1000 meisjes en jonge vrouwen ondervraagd.

misinformatie online

Meisjes worden online blootgesteld aan valse informatie, vrouwenhaat en stereotypering

Iedereen krijgt online te maken met mis- en desinformatie[1] maar dit onderzoek laat zien dat het vooral meisjes en jonge vrouwen raakt: stereotypering, online (seksuele) intimidatie, bodyshaming, leugens en roddels die worden verspreid over vrouwelijke politici ondermijnen het vermogen van meisjes om zichzelf te zien als groep die zich uit mag spreken en gehoord moet worden. Daarnaast ondermijnt het hun leiderschapsambities. Even belangrijk: juist meisjes en jonge vrouwen zijn in veel gevallen aangewezen op online informatie over onderwerpen die specifiek hen aangaan zoals seksualiteit, seksuele & reproductieve gezondheidsrechten, feminisme en vrouwenrechten omdat deze onderwerpen in hun directe omgeving (school, thuis) taboe zijn. Valse informatie online heeft dus directe gevolgen op de gezondheid en de toekomst van meisjes en jonge vrouwen wereldwijd.

Wereldwijde conclusies:

  • 87% van meisjes wereldwijd geeft aan dat valse informatie online hun leven negatief beïnvloedt.
  • 91% van de meisjes maakt zich zorgen om online mis- en desinformatie.
  • 46% van de meisjes voelt zich gestrest, bezorgd, angstig, verdrietig of gedeprimeerd door online mis- en desinformatie.
  • 28% van de ondervraagden zoekt met regelmaat naar informatie over seks en hun seksuele gezondheid online.
  • 1 op 4 meisjes deelt minder snel hun mening en 1 op 5 meisjes is gestopt met politiek of maatschappelijk actief zijn door mis- en desinformatie.
  • Door mis- en desinformatie online zet 26% van de meisjes en vrouwen vraagtekens bij informatie die ze op school krijgen.
  • 70% van de meisjes heeft nooit geleerd (op school of door familieleden) hoe je online valse informatie herkent.
  • 65% van de meisjes en jonge vrouwen beschouwt Facebook als het platform met de meeste mis- en desinformatie.

Garance Reus, Directeur Plan International: “Elke dag worden meisjes en jonge vrouwen online gebombardeerd  met stereotypen over hun lichaam en hoe ze zich zouden moeten gedragen. Door toenemende digitalisering is het meer dan ooit belangrijk dat meisjes -op zoek naar nuttige en waarheidsgetrouwe informatie- leren navigeren tussen halve waarheden en vooroordelen. Het is van groot belang dat zij niet ontmoedigd raken hun stem te laten horen.”

valse informatie online

Internet kan machtig middel zijn in de strijd voor gendergelijkheid

Het onderzoek onderstreept het belang van het gebruik van online informatie en social mediaplatformen. Het verbindt meisjes en jonge vrouwen met gelijkgestemden overal ter wereld, geeft toegang tot informatie die in hun eigen omgeving als taboe wordt gezien en maakt participatie en activisme mogelijk. Gevraagd naar oplossingen roepen meisjes overheden o.a. op hen te betrekken bij beleidsvorming en om meer aandacht te besteden aan digital literacy op school. Online platformen moeten het genderspecifieke probleem erkennen en alles in staat stellen om mis- en desinformatie tegen te gaan.

Plan International doet onder de noemer State of the World’s Girls elk jaar onderzoek naar de uitdagingen die specifiek meisjes tegenkomen in hun leven en daarmee gendergelijkheid in de weg staan.

 

[1] Misinformatie: is onware, inaccurate informatie die verspreid wordt zonder dat er sprake is van bewuste misleiding.

   Desinformatie: is onware, inaccurate of misleidende informatie die met opzet wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen of om een       persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact op met Anniek Groothuis op 0641026557 of mail naar pers@planinternational.nl

 

Plan International

Plan International is een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan International streeft naar een rechtvaardige wereld die de rechten van kinderen en gelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen bevordert. Plan International werkt al meer dan tachtig jaar aan duurzame armoede- en onrechtbestrijding en betere levensomstandigheden van kinderen en jongeren in meer dan vijftig landen in Afrika, Azië, Midden Oosten en Latijns-Amerika.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.