Sociaal ondernemerschap in Jordanië

In 2019 startten Plan International Nederland en het Plan kantoor in Jordanië een project om duurzaam sociaal ondernemerschap te promoten. Het programma heeft een speciale focus op vrouwen tussen de 18 en 35 jaar. Het doel van het project is om door middel van sociale ondernemingen jongeren, met name jonge vrouwen, uit de armoede te helpen en bij te dragen aan succesvolle deelname in de samenleving. Sociale ondernemingen dragen bij aan oplossingen voor allerlei sociale, culturele en milieukwesties, en hebben tegelijkertijd een goede balans tussen winst en sociale missie. Het programma loopt tot juni 2021 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Het project biedt financiering aan kansrijke ondernemersinitiatieven, zowel aan nieuw op te starten sociale ondernemingen als aan bestaande sociale ondernemingen. Daarnaast worden er op maat gemaakte trainingen aangeboden om er voor te zorgen dat de deelnemers voldoende kennis hebben om hun bedrijf levensvatbaar te maken en hun sociale missie te realiseren. Het project bevordert daarnaast partnerschappen tussen de publieke en private sector en de community. Ook promoot het project een cultuur waarin economisch en sociaal ondernemerschap gestimuleerd wordt.

Vrouwen laten hun tekeningen zien

Eén op de drie jongeren werkloos

In Jordanië is één op de drie jongeren werkloos. Deze jongeren wonen vaak in wijken waar kwetsbare en kansarme vluchtelingen zich voegen bij de al grote groepen werkloze jongeren met weinig toekomstperspectief. Dit zorgt voor een instabiele situatie waarin de jongeren weinig kansen krijgen. De jongeren hebben zowel vaardigheden als kansen nodig om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Sociale ondernemingen kunnen hier een sterke motor achter zijn.

Het project duurt tweeënhalf jaar en wordt uitgevoerd in verschillende provincies in Jordanië, waaronder Tafileh, Ajloun en Amman. Het initiatief richt zich zowel op stedelijke als op plattelandsgebieden om banencreatie waar iedereen van profiteert, sociale innovatie en economische onafhankelijkheid van jonge vrouwen te bevorderen.

Europese Commissie logo

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.