Sudan Joint Response biedt noodhulp met toekomstperspectief

  • 17 maart 2023

Politieke instabiliteit, gewelddadige conflicten en een economische crisis hebben ertoe geleid dat vijftien miljoen mensen in Sudan dringend noodhulp nodig hebben. Met de Sudan Joint Response, een samenwerking van ngo’s verenigd in de Dutch Relief Alliance, werkt Plan International aan toekomstbestendige oplossingen voor de complexe crises in het land. Landencoördinator Eiman Ibrahim legt uit hoe dat in Sudan in zijn werk gaat.

De huidige situatie in Sudan is complex en instabiel. Na de volksprotesten in 2019 waarbij de machthebber werd afgezet leek er in Sudan ruimte voor verbetering te ontstaan. Maar tot de gewenste verkiezingen voor een democratisch gekozen regering kwam het niet. In oktober 2021 vond er een militaire coup plaats. De politiek, economie en veiligheid in Sudan kregen een enorme klap, in een periode van zorgwekkende voedselschaarste. Al deze factoren zorgen voor een enorme behoefte van de bevolking voor noodhulp, en maken het werk van humanitaire organisaties in het land ingewikkeld. Samenwerking tussen de verschillende humanitaire organisaties die in Sudan werken is van groot belang.

Eiman Ibrahim, Plan International Dutch Relief Alliance

 

Eiman Ibrahim, Plan International landencoördinator van de Sudan Joint Response. –  Foto: ©Plan International

Noodhulp onder het nieuwe regime

“De instabiele politieke situatie in Sudan maakt het moeilijker voor humanitaire organisaties om via hun werk de druk op de bevolking te verlichten, die enorm is getroffen door het in elkaar storten van de economie. De politieke crisis heeft geleid tot een economische crisis en torenhoge inflatie”, vertelt Eiman Ibrahim, die vanuit Plan International actief is als coördinator van de Sudan Joint Response.

Het snel en tijdig verlenen van humanitaire hulp is een stuk lastiger geworden. “We willen zo snel mogelijk noodhulp verlenen en hier gaat alle focus naartoe, waardoor er minder aandacht wordt besteed aan herstel en weerbaarheid op de lange termijn”, vertelt Ibrahim.

Lees meer over de noodhulp van Plan International

Spanningen stijgen

Inmiddels zijn er vijftien miljoen mensen in Sudan die noodhulp nodig hebben, en dat aantal groeit dagelijks. “Mensen die zijn ontheemd, maar ook de gemeenschappen die hen opvangen hebben dringend hulp nodig om in hun basisbehoeften te voorzien. Voeding, water, onderwijs, gezondheidszorg, het is allemaal schaars, vooral in de meer afgelegen gebieden. Omdat de situatie zo schrijnend is ontstaan er ook sneller conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Een klein probleem kan al snel escaleren omdat iedereen zeer gespannen is. Ook de klimaatcrisis verergert de situatie.”

Grote risico’s voor meisjes en jonge vrouwen

Vooral voor meisjes brengt de huidige situatie grote risico’s met zich mee. Door toegenomen armoede en het vergrote risico op geweld tegen vrouwen, moeten veel meisjes stoppen met school. “Door de economische crisis kunnen veel ouders schoolkosten niet meer betalen, of ze kiezen ervoor om alleen schoolkosten voor hun zoons te betalen om geld te sparen,” vertelt Ibrahim. Maar omdat de meisjes dan thuis komen te zitten is er daar een extra mond te voeden. “Dat brengt dus nog steeds een financiële last met zich mee. Het gevolg is dat veel ouders zich genoodzaakt voelen om hun dochter vroeg uit te huwelijken, zodat een andere familie zorg voor haar kan dragen. De bruidsschat die de ouders ontvangen wordt ook vaak gebruikt om vervolgens de schoolkosten voor hun zoon te betalen.”

Sudan Joint Response

Binnen de Sudan Joint Response worden meer dan een miljoen mensen in Sudan voorzien van noodhulp. “Het programma is uniek omdat er direct gereageerd kan worden op crisissituaties, maar ook omdat noodhulp wordt gecombineerd met ondersteuning bij het weerbaarder maken van de bevolking. We brengen hierbij precies in kaart waar onze hulp het hardst nodig is en wat we kunnen bijdragen. Dat doen we samen met onze partners in de Dutch Relief Alliance en met partners in Sudan. Onze samenwerking met plaatselijke partners is heel belangrijk omdat zij exact weten wat er speelt en daarom ook duurzame oplossingen voor de lange termijn kunnen aandragen.” Het proces van lokalisatie is de beste en meest efficiënte manier om onmiddellijke noodhulp te bieden met een oog op de lange termijn.

Onze samenwerking met plaatselijke partners is heel belangrijk omdat zij exact weten wat er speelt en daarom ook duurzame oplossingen kunnen aandragen.

Naast de noodhulp die geboden wordt in de Sudan Joint Response, richt Plan International zich in Sudan ook op de rechten van meisjes. “We doen hard ons best om onderwijs beter toegankelijk en veiliger te maken voor meisjes. Bijvoorbeeld door de scholen uit te rusten met de juiste voorzieningen, maar ook door families financieel te ondersteunen en hen bewust te maken van de voordelen van onderwijs voor meisjes. We hopen dat meisjes hierdoor meer en langer naar school zullen gaan. Ook lobbyen we veel bij de overheid om een wet te realiseren die kindhuwelijken verbiedt, net zoals we in het verleden al met meisjesbesnijdenis gedaan hebben.”

Onzekere toekomst

Maar er is nog een lange weg te gaan. “De situatie is onzeker en verandert met de dag,” concludeert Ibrahim. “Daarom is het enorm belangrijk dat we blijven strijden om de levens van jongeren en met name meisjes te blijven verbeteren. We blijven de samenwerking tussen humanitaire organisaties versterken en vertrouwen op de expertise van lokale partners.”

Over de Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerking tussen veertien Nederlandse humanitaire hulporganisaties, waaronder Plan International. De alliantie is in 2015 opgericht in samenspraak met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door samen te werken biedt de Dutch Relief Alliance ondersteuning aan partners in de landen waar de DRA actief is om snelle noodhulp te bieden tijdens humanitaire crises wereldwijd. Daarbij zorgt de uitwisseling van expertise, kennis en capaciteit binnen de alliantie dat er sneller en efficiënter opgetreden kan worden bij humanitaire crises.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.