Samen tegen seksuele uitbuiting van kinderen

  • 25 oktober 2017

Samen sta je sterker. Dat blijkt maar weer uit het eerste jaarverslag van Down to Zero. In deze alliantie werken Terre des Hommes,  Defence for Children – ECPAT, Free a Girl, ICCO Cooperation en Plan Nederland vijf jaar lang samen om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen voor het einde van 2020. Samen met lokale partners voert de alliantie het programma uit in Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Peru, Bangladesh, India, Indonesië, Filipijnen en Thailand.

seksuele uitbuiting

Na het eerste jaar weten al 3.667 kinderen wat seksuele uitbuiting is, dat dit niet ‘normaal’ is en hoe ze het kunnen rapporten. Nog eens 2.102 kinderen zijn getraind om op te komen voor kinderrechten en hoe ze zichzelf en leeftijdsgenootjes kunnen beschermen tegen seksuele uitbuiting. Down to Zero besteedt aandacht kinderen die het risico lopen om seksueel uitgebuit te worden en kinderen die seksueel uitgebuit zijn. In die laatste groep zijn er goede voorbeelden van kinderen die zelf het heft in handen nemen om te voorkomen dat zij wederom uitgebuit worden.

Kinderen geven zelf aan wat er veranderen moet

Vijftien kinderen in India brachten in kaart waar en wanneer zij kwetsbaar zijn. Ze spraken met hun lokale overheid over wat er gedaan kan worden (buurtwachters inzetten, betere verlichting op straat) om hun gemeenschappen veilig te maken voor kinderen die terugkeren nadat ze seksueel zijn uitgebuit. De kinderen presenteerden ook sociale kwetsbaarheden, het verlangen van de kinderen naar romantiek of een betere toekomst. Pooiers en mensenhandelaren spelen slim in op deze verlangens. De lokale overheid is nu met de hulp van de alliantie bezig om jongeren op school bewust te maken van de gevaren. Naast het weerbaar maken van kinderen, hebben 909 slachtoffers hulp gekregen in de vorm van onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand. Op die manier werden kinderen gered en kregen zij een kans om op een gezonde manier terug te keren in de maatschappij.

Families beschermen kinderen

Alleen met kinderen werken is echter niet genoeg. Het is belangrijk om ook hun omgeving zo te beïnvloeden dat ze actief meewerken aan een wereld waarin kinderen worden beschermd. Zo worden ouders van slachtoffers in Nicaragua meer betrokken bij de rechtsgang en reïntegratie. Ze leren met hun kinderen te praten over seksuele uitbuiting; een onderwerp dat voorheen taboe was. Ook is er een jeugdcomité getraind om voorlichting te geven over hoe ouders kunnen voorkomen dat hun kinderen gedwongen worden om hun lichamen verkopen. Daarnaast werden 36 kinderbeschermingscommissies gesteund.

Hotelmedewerkers herkennen de sekstoerist

31 bedrijven kregen hulp bij het opstellen van specifiek beleid om seksuele uitbuiting tegen te gaan en 95 bedrijven kregen training in het herkennen en voorkomen van seksuele uitbuiting. Op deze manier zijn duizenden werknemers bereikt. Medewerkers van hotels zijn bijvoorbeeld getraind om kindersekstoeristen te herkennen. Daarnaast was Google Thailand betrokken bij een training voor politie- en justitiemedewerkers.

Ambtenaren zorgen voor de handhaving

Tenslotte is het belangrijk dat de wetgeving en de handhaving ervan wordt aangepast. Om te zorgen dat de veranderingen blijvend zijn, kregen al 1.745 ambtenaren training in het herkennen van seksuele uitbuiting en het er tegen optreden. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat een rechtbank in Indonesië een kindvriendelijke procedure heeft ingesteld, zodat kinderen durven te getuigen over een uitbuitingssituatie.

Het Down to Zero-programma (2016-2020) wordt uitgevoerd onder leiding van Terre des Hommes en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Samen met lokale partners voert de alliantie het programma uit in Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Peru, Bangladesh, India, Indonesië, Filipijnen en Thailand.

Lees alle uitkomsten in het Down to Zero-jaarverslag 2016

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.