Reactie Plan International op Regeerakkoord

  • 11 oktober 2017

Plan Nederland is verheugd dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie met het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ de trend keren van enorme bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en het speerpunt seksuele en reproductieve rechten behouden. We waarderen deze inzet en sluiten ons aan bij de reactie van brancheorganisatie Partos.

Blij met blijvende focus op meisjes en jonge vrouwen

Monique van ‘t Hek, directeur Plan Nederland: “Het is goed nieuws dat het nieuwe kabinet weer wil investeren in ontwikkelingssamenwerking en dat zij daarin speciale aandacht heeft voor de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes. We zijn blij dat de speerpunten seksuele en reproductieve rechten (SRGR) en water behouden blijven. Als meisjes bijvoorbeeld geen water meer hoeven halen en niet uitgehuwelijkt worden en/of jong zwanger raken, kunnen zij hun schoolcarrière voortzetten en hebben zij uitzicht op een baan. Dat helpt meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden echt vooruit en biedt hen kansen om niet in de cirkel van armoede gevangen te blijven”.

Dutch Relief Alliance

“We verheugen ons ook in de voortzetting van de Dutch Relief Alliance, die effectief is gebleken in een efficiënte besteding van noodhulpgelden via Nederlandse noodhulporganisaties. Het nieuwe kabinet geeft onderwijs aan vluchtelingenkinderen prioriteit en dat is een goede zaak omdat we helaas maar al te vaak zien dat kinderen huis en haard hebben moeten verlaten, maar vervolgens in de vluchtelingenkampen niet naar school kunnen. Dat is niet goed voor hun kansen op een goede toekomst, maar ook niet voor het verwerken van de trauma’s die zij in hun jonge leven al opgelopen hebben”.

Hulp aan allerarmsten

“We zijn wel bezorgd over de focus die het nieuwe kabinet legt op het tegenhouden van migratie als doel van ontwikkelingssamenwerking. We hopen dat de coalitiepartijen inzien dat duurzame armoedebestrijding iets anders is dan opvang van vluchtelingen in de ring rondom Europa. Migratie zal bovendien niet stoppen zolang jongeren geen (economisch) perspectief hebben in hun eigen land. Ontwikkelingssamenwerking draait om het geven van perspectief aan de allerarmsten, en die leven niet alleen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar ook in Azië en sub-Sahara Afrika”.

werk in Burkina Faso

Het kabinet erkent de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties in het bieden van structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid. Plan Nederland pakt die handschoen graag op om ook in de volgende regeerperiode met de Nederlandse overheid samen te werken aan een meer rechtvaardige wereld voor vrouwen en meisjes.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.