Kabinet bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking terwijl meisjesrechten onder druk staan

  • 22 september 2023

Het kabinet bezuinigt miljarden euro’s op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, waardoor de armste mensen wereldwijd getroffen worden. In totaal gaat in het in de periode van 2023 tot 2026 om een bezuiniging van ruim 3,5 miljard euro. Dat is onaanvaardbaar. Het is niet uit te leggen dat een rijk land als Nederland zo’n groot deel van het ontwikkelingsbudget besteedt in eigen land.  

“Dit zijn zware bezuinigingen met zeer ingrijpende negatieve gevolgen. Wereldwijd leven 685 miljoen mensen in extreme armoede en 345 miljoen mensen hebben niet of nauwelijks te eten. Deze bezuinigingen raken deze mensen in hun bestaanszekerheid. Ook toont Nederland zich hiermee een onbetrouwbare partner voor andere landen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties,” zegt Liana Hoornweg, directeur van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking waar Plan International bij is aangesloten.

Nauwelijks vooruitgang positie meisjes en jonge vrouwen

Wereldwijd leven steeds meer mensen in onzekerheid, onder meer door aanhoudende conflicten en toegenomen honger. Er is stagnatie en zelfs achteruitgang op veel Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze maand concludeerde Plan International al in een nieuw rapport dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt op het VN-doel voor gendergelijkheid en dat het merendeel van de SDG-indicatoren die moeten bijdragen aan gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van meisjes en vrouwen ver achter op schema loopt. Door conflicten, klimaatverandering en conversatieve politiek dreigt de vooruitgang zelfs teruggedraaid te worden. 

Rapport: VN-doelen ver buiten bereik, vooruitgang op meisjesrechten traag en fragiel

Bij de VN-top in New York riep Nederland gisteren en vandaag andere landen op om méér te doen om de SDG’s te redden. Hoornweg: “Om geloofwaardig te zijn, moet Nederland dit zelf ook waarmaken. Een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is dan het verkeerde signaal, omdat we met ontwikkelingssamenwerking juist werken aan de SDG’s en internationale bestaanszekerheid.”

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.