Reactie Plan International op beleidsnota minister Kaag

  • 23 mei 2018

Afgelopen vrijdag 18 mei heeft minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’  gepubliceerd. Plan International is verheugd met de focus op empowerment van meisjes en vrouwen in het beleid en de prominente rol voor onderwijs. Kanttekeningen zijn er ook.

De minister zet hoog in: het nieuwe beleid poogt niets minder dan de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering aan te pakken. De Sustainable Development Goals (SDG’s) nemen een prominente plek in. De minister verwacht veel van het Nederlandse bedrijfsleven; hun kennis en investeringen zijn nodig voor het realiseren van de SDG’s. Tegelijkertijd is het BHOS-beleid er op uit om het internationaal verdienvermogen van Nederland te vergroten.

Meisjes en onderwijs in de beleidsnota

Rode draad in de beleidsnota is de versterking van de positie van meisjes en vrouwen. De minister stelt terecht dat gendergelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling waarbij niemand wordt achtergesteld. Als ontwikkelingsorganisatie met een focus op meisjes en jonge vrouwen is Plan Nederland blij met de keuze van de minister om gendergelijkheid tot richtsnoer voor het BHOS-beleid te maken en deze door te trekken in de gehele nota.

Wat speciale vermelding verdient, is de hernieuwde aandacht voor onderwijs. Deze minister durft het aan om het belang van onderwijs voor duurzame, inclusieve ontwikkeling weer volmondig te erkennen. Volkomen terecht. Voor miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden betekent (beroeps)onderwijs niet alleen uitzicht op een baan en inkomen, het verruimt ook hun horizon en keuzevrijheid. Wanneer meisjes een opleiding volgen en een inkomen genereren, trouwen ze op latere leeftijd, krijgen ze op latere leeftijd kinderen, krijgen ze minder kinderen en zijn ze beter in staat voor hun kinderen te zorgen. Ze weten hoe belangrijk onderwijs is – voor hun zonen én dochters – omdat ze zelf naar school zijn geweest . Alle lof dus voor deze keuze.

over plan onderwijs bangladesh

Kanttekeningen

Ten eerste valt op dat er weinig aandacht wordt besteed aan het wereldwijde fenomeen van de steeds kleiner wordende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Juist in deze tijd is het van essentieel belang dat Nederland direct blijft investeren in onafhankelijke, kritische en autonome maatschappelijke organisaties, vrije pers etc.

Wat ons daarnaast zorgen baart, is dat de minister in de uitvoering van haar beleid erg leunt op multilaterale organisaties en initiatieven zoals het Global Partnership for Education en verschillende VN-organisaties. Vanuit het oogpunt van coördinatie is deze voorkeur te begrijpen. Plan Nederland hoopt alleen dat de minister niet voorbij gaat aan de specifieke kennis en ervaring van niet-gouvernementele organisaties.

Ten slotte onderschrijft Plan Nederland de keuze van de minister voor een holistische benadering van noodhulp, waarbij niet alleen wordt voorzien in de primaire behoeften van slachtoffers, maar ook in onderwijs en psychosociale hulp. Plan Nederland vindt alleen dat preventie van rampen niet voldoende aan bod komt. Dit laatste is van groot belang in gebieden die vatbaar zijn voor natuurrampen zoals bijvoorbeeld de Filippijnen, Bangladesh, Haïti en Nepal.

Budget

Het budget van de minister steekt wat schraal af tegen haar ambities. Om haar doelen te behalen is het van belang dat Nederland binnen deze kabinetsperiode op de 0.7 procent norm komt. Het is teleurstellend dat Nederland pas in 2030 voornemens is terug te keren op deze norm.

Plan Nederland kijkt uit naar de samenwerking met het ministerie op basis van deze nieuwe keuzes. We gaan graag het gesprek aan daar waar het volgens ons nog beter kan. Omdat we geloven dat wat goed is voor meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden, goed is voor Nederland.

 

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.