Nederlandse kiezer heeft gesproken: keer de trend

  • 16 maart 2017

Op basis van de exitpolls van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is de VVD met 33 zetels de grootste partij geworden. Deze partij zal de leiding hebben in de waarschijnlijk langdurige en moeilijke formatie. Ze kunnen en willen bij de onderhandelingen niet om het CDA en D66 (ieder 19 zetels) heen. Het is vooral de vraag wat de vierde en of vijfde partij zal worden om tot een stabiele coalitie te komen. Daarvoor springen vooral GroenLinks (14), ChristenUnie (5) en SGP (3) in het oog.

Keer de Trend

Acht partijen (D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, SGP, 50+) hebben voorafgaand aan de verkiezingen het ‘Keer de trend’-manifest ondertekend. Hiermee zeggen ze:

“Nederland heeft een lange geschiedenis in het opkomen voor mensen in nood, het bestrijden van extreme armoede en steun voor mensenrechten. Met het behalen van de Werelddoelen in 2030 voor ogen, willen wij dat deze traditie onverminderd en in ieders belang wordt voortgezet. Wij zetten ons ervoor in dat Nederland de komende jaren weer extra gaat investeren in ontwikkelingssamenwerking en dat dit zich in het bijzonder zal richten op de mensen in de landen die het minste hebben. Deze gezamenlijke en partijoverschrijdende inzet bekrachtigen wij hierbij met onze handtekeningen.”


Schrijf aan Sybrand

Verkiezingsprogramma’s

De (voorlopige) uitslag van de verkiezingen betekent dat er in beide Kamers een nipte meerderheid is ontstaan van politieke partijen die op basis van hun verkiezingsprogramma’s de bezuinigingstrend op ontwikkelingssamenwerking willen keren. Het verkiezingsprogramma van het CDA is hier ook helder over: “Op de middelen voor internationale samenwerking is de afgelopen decennia te veel bezuinigd”. Echter, in de campagne kwam deze positieve houding nog niet zo duidelijk terug.

Schrijf aan Sybrand

Om het CDA te bewegen zich van hun barmhartige kant te tonen in de formatie, is een online actie #SchrijfaanSybrand gestart. Plan Nederland steunt deze actie. Ook jij kunt je steentje bijdragen door op www.schrijfaansybrand.nl een brief te versturen aan Sybrand Buma, de voorman van het CDA.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.