Impact hoog op de agenda van goede doelen

  • 27 november 2017

Goededoelensector lanceert Impact Challenge

Tijdens het Impact Event op 24 november heeft de goededoelensector de Impact Challenge officieel gelanceerd. Dit is een sectorbreed initiatief om gezamenlijk de maatschappelijke impact verder te vergroten en meer zichtbaar te maken. Tijdens het Event werden de meest opvallende resultaten van een inventarisatie (sectorreflectie) onder ruim 400 erkende goede doelen afgewisseld met boeiende sprekers, levendige discussies en inspirerende praktijkvoorbeelden. Onder leiding van Farid Tabarki gingen zo’n 130 deelnemers met elkaar in gesprek over de actuele stand van zaken rondom impact, de dilemma’s en de uitdagingen waar we als sector voor staan. De Impact Challenge gebruikt de belangrijke inzichten uit het event om de sectorbrede ontwikkeling van impact verder te faciliteren.

Ruim 400 erkende organisaties hebben meegewerkt aan de relflectievragen over impact tijdens de jaarlijkse toets. Daar zijn wij als ontwikkelgerichte toezichthouder heel blij mee. Wij hebben de organisaties deze vragen gesteld omdat doelrealisatie een van de ontwikkelpunten is in de nieuwe Erkenningsregeling en omdat we sectorbreed een vertrekpunt willen creëren van waaruit we aan impact kunnen werken.

Belangrijkste inzichten Impact Event

Het event kenmerkte zich door een open en constructieve sfeer waarin de deelnemers samen ervaringen deelden over het complexe thema impact. Het interactieve programma was opgebouwd in vier thema’s die overeenkwamen met de thema’s in de sectorreflectie.

The theory of change (eenvoudige verandertheorie)

Uit de sectorreflectie blijkt dat bijna 60% (aan de hand van een model en een voorbeeldproject) logisch kan beredeneren hoe met hun activiteiten het beoogde maatschappelijke effect wordt bereikt. ‘Het geeft je een routekaart, een onderliggend fundament voor een effectieve en efficiënte strategie’, zegt Arthur Wiltink, directeur Wakker Dier. ‘Het helpt bij het blootleggen en toetsen van je aannames.’ Niet beginnen is volgens hem de grootste valkuil. ‘Durf te investeren in dit onderwerp. Kijk wat fondsenwerving kost. Waarom zou je een deel van die tijd niet investeren om je middelen beter te gebruiken? En dan is de uitdaging aan jezelf om daar naar eer en geweten iets aan te doen.’

Bewijsvoering vooraf

In de sectorreflectie geeft ruim tweederde van de goede doelen aan dat ze voorafgaand aan het project onderzoek naar de effectiviteit hebben geraadpleegd. Tijdens het Event werd hierover doorgesproken. De zaal geeft aan waarde te hechten aan het plegen van onderzoek vooraf. Wanneer ze dit niet doen, komt dat overwegend omdat ze denken dat er onvoldoende relevant onderzoek beschikbaar is of omdat ze het te duur of tijdrovend vinden.

‘Toch is vooraf onderzoek doen belangrijk’, vindt Marike van Seeters, directeur Homeplan. ‘Ook als de uitkomsten aangeven dat je activiteiten moet veranderen. Je kunt die euro maar een keer uitgeven, dan wil je die zo goed mogelijk besteden.’

Evalueren en monitoren

Uit de sectorreflectie blijkt dat het toepassen van een duidelijke en passende methode om impact te evalueren nog geen gemeengoed is. In de tafeldiscussies bleek dat een van de redenen daarvoor kan zijn dat evaluaties soms leiden tot het inzicht dat iets minder goed werkt dan je dacht. Dan moet je lastige keuzes maken en daar is lef voor nodig.

Dit vindt ook Ewout van Galen, directeur Programma’s Simavi. ‘Als je impact serieus neemt, dan leidt dat tot veranderingen in je organisatie. Ga het gesprek aan met je donoren: vraag om de ruimte om je interventies aan te passen als blijkt dat ze niet werken. Dan kan impact heel motiverend werken. Mijn tip is dan ook: werk vanuit vertrouwen, niet uit angst.’

Sustainable Development Goals

Tenslotte werd aan de deelnemers gevraagd of de internationaal vastgestelde Sustainable Development Goals een bruikbare kapstok zouden kunnen zijn om de impact van de sector in een breder perspectief te plaatsen en zichtbaar te maken. Dit werd bevestigd door ongeveer driekwart van de aanwezigen. Een kleiner deel gaf aan dat hun missie minder goed paste binnen de SDGs.

Het is duidelijk dat impact hoog op de agenda staat van goede doelen. Het is niet eenvoudig om impact te bepalen en zichtbaar te maken. Goede praktijkvoorbeelden, kennis delen en dilemma’s met elkaar bespreken helpt ons om ons werk nog beter te doen. De Impact Challenge is daarvoor een waardevol initiatief.

Waarom de Impact Challenge

Bijdragen aan ontwikkelingen voor een betere, duurzamere wereld en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is onze missie én ons bestaansrecht. De vraag of de inspanningen het maatschappelijke effect behalen dat we beloven, houdt ons allemaal bezig. Echter het bepalen van impact bij (sociale) veranderingsprocessen is niet eenvoudig. Al jaren wordt veel gemeten en geëvalueerd door goede doelen. Maar iedereen doet dit op zijn eigen manier. Ook zijn er grote verschillen in strategieën, programma’s en activiteiten. Daarom heeft de sector het initiatief genomen voor de Impact Challenge om gezamenlijk naar impact te kijken en van elkaar te leren.

Kennis delen en elkaar inspireren

De Impact Challenge bestaat dit jaar uit het Event van 24 november, een inventarisatie (sectorreflectie) onder ruim 400 erkende goede doelen en verschillende opleidingen. Dit biedt de sector een extra impuls om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. In de afgelopen decennia is veel kennis en ervaring opgebouwd over wat werkt onder welke omstandigheden en wat niet. Wat kunnen we van elkaar leren om bewuster en systematischer met impact om te gaan? De inventarisatie is voor de sector een spiegel en nodigt uit tot discussie en kennisuitwisseling. En dat is precies de bedoeling van de Impact Challenge. Met elkaar verkennen waar de uitdagingen liggen om het effect van onze inspanningen verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

Al heel lang staat doelrealisatie centraal in ons werk, o.a. via veelzijdige leersessies en talrijke, soms zeer omvangrijke evaluaties. Tegelijkertijd is dit een terrein waar nog heel veel valt te leren en daarom vinden wij een extra sectorbrede impuls, via de Impact Challenge, cruciaal.

Initiatiefnemers

De Impact Challenge is een gezamenlijk initiatief van: Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, en The Hunger Project, de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Partos, de kennispartners Impact Centre Erasmus en PwC en toezichthouder goede doelen, het CBF.

Met dank aan ABN AMRO als host van het Impact Event 2017

Meer informatie over de Impact Challenge

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.