Het effect van kindsponsoring

  • 1 augustus 2019

Dankzij de steun van duizenden sponsors helpt Plan International wereldwijd de families en community’s van 1,2 miljoen sponsorkinderen. Omdat we ons werk zo goed mogelijk willen doen, hebben we onderzoek gedaan. Hoe vinden de sponsorkinderen en hun omgeving dat het gaat? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

In totaal bereiken de sponsors met hun steun wereldwijd ruim 18 miljoen meisjes en 16 miljoen jongens. Door een kind te sponsoren, draag je niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar aan een beter leven voor alle kinderen en hun families in de community. Elk jaar krijgen alle 1,2 miljoen sponsorkinderen en hun familie bezoek van Plan-medewerkers om hun ervaringen met ons sponsorprogramma te bespreken.

Sinds 2006 zijn deze interviews – 12 miljoen in totaal! – vastgelegd. Om inzicht te krijgen in wat het effect is van kindsponsoring heeft Plan International de RMIT University uit Melbourne opdracht gegeven om deze data te analyseren. De resultaten zijn verzameld in een uitgebreid rapport, dat een goede indruk geeft van de invloed die kindsponsoring heeft op het leven van de gesponsorde kinderen. Zo zijn er veel positieve effecten aangetoond en zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we graag verbetering in willen aanbrengen. Ook zien we dit onderzoek als een startpunt voor verder onderzoek. Zo willen we in de toekomst onder andere de data uit onze community’s kunnen vergelijken met community’s waar Plan niet werkzaam is in plaats van algemene data van de Wereldbank te hanteren. Op deze manier kunnen wij nog meer inzicht verkrijgen op het effect van kindsponsoring op de community’s.

Vaker en langer naar school

Meisjes en jongens gaan vaker naar school in community’s waar Plan International sponsorprogramma’s heeft. Bovendien helpt het sponsorschap in conflictsituaties om kinderen op school te houden. En hoe eerder het sponsoren start, hoe langer een kind naar school blijft gaan. Het aantal meisjes en jongens dat naar school gaat, stijgt met elk jaar dat Plan in een community werkt. Dit geldt ook voor toegang tot water en sanitatie: sponsoring verbetert dit en hoe langer Plan actief is in de community, hoe beter de toegang.

Gezonder en gelukkiger

Het persoonlijke contact tussen sponsors en de sponsorkinderen levert een grote positieve bijdrage aan het leven van het sponsorkind. Sponsorkinderen die brieven ontvangen van hun sponsors vertellen dat ze zich gezonder, gelukkiger en zelfverzekerder voelen. Gesponsorde meisjes en jongens hebben ook vaker een geboortebewijs. Dit geboortebewijs speelt een grote rol bij het beschermen van meisjes tegen een kindhuwelijk of kinderhandel. Ook zorgt het voor betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en juridische bescherming.

Verbetering aanbrengen

Plan stelt met de grootst mogelijke zorg projecten en programma’s samen om het leven van sponsorkinderen, maar ook dat van hun families en community’s blijvend te verbeteren. Dit is niet altijd eenvoudig. We werken in gebieden waar we vaak voor grote uitdagingen staan, waar we te maken hebben met veel armoede, diepgewortelde culturele tradities en met conflicten. Verandering kost dus tijd en het effect van ons werk is soms pas op langere termijn zichtbaar. Er zijn een aantal punten uit het onderzoek naar voren gekomen waar we graag verbetering in willen aanbrengen en die verder onderzoek vragen en waar een vergelijking met community’s waar Plan niet actief is meer inzicht kan bieden.

meisje Nepal loopt gevaar kindhuwelijk

Duur en kwaliteit van het onderwijs

Na hun 10e is de kans groter dat sponsorkinderen minder vaak of niet meer naar school gaan. We willen ervoor zorgen dat we kinderen aanmoedigen om niet alleen naar school te gaan, maar ook om hun school af te maken. Gelukkig zien we dat een groot percentage van de kinderen naar school gaat, maar we hebben nog te weinig zicht op de kwaliteit van het onderwijs. We willen daarom verder onderzoek doen om te kijken of de kinderen de benodigde kennis opdoen.

Meer programma’s creëren voor tieners

Tot de leeftijd van 14 jaar heeft het werk van Plan International een gunstig effect op de armoede van sponsorkinderen, daarna wordt dit effect minder groot. Op basis van de huidige data hebben wij geen inzicht of kinderen ouder dan 14 jaar in het algemeen minder naar school gaan. Desalniettemin willen we meer programma’s creëren voor tieners zodat de impact ook op latere leeftijd doorwerkt en meer kinderen zich uiteindelijk uit de armoede kunnen losmaken.

Publieke campagne voor gendergelijkheid en kinderrechten

Onderzoek naar verschillen en kinderen met een handicap

Gesponsorde kinderen zijn over het algemeen gezonder dan niet-gesponsorde kinderen. Bij gesponsorde kinderen zijn er minder ziektemeldingen dan bij andere kinderen uit de community. Dit effect geldt in iets mindere mate voor meisjes. Dit zou niet zou moeten verschillen omdat de hele community profiteert van de Plan-projecten en niet alleen de sponsorkinderen. We willen dan ook verder uitzoeken hoe dit verschil kan ontstaan. Wat ook opviel in het onderzoek is dat kinderen met een handicap nauwelijks voorkomen onder gesponsorde kinderen. Omdat sponsorkinderen met een handicap extra kwetsbaar zijn, is het belangrijk dat Plan meer aandacht aan hen besteedt in de sponsorprogramma’s.

Waardevolle informatie

Plan International is blij om aangetoond te zien dat kindsponsoring veel positieve effecten heeft. Bovendien levert dit onderzoek erg waardevolle informatie en nuttige data op waar we mee aan de slag gaan. We willen onze projecten en programma’s graag verbeteren en deze nog beter afstemmen op de behoeftes van de kinderen, hun familie en community, voor wie we werken. Hun belang staat voorop! Zo kunnen we ons nog beter blijven inzetten voor gelijke kansen voor meisjes en jongens, projecten uitvoeren op het gebied van onderwijs, werk en, WASH (water, sanitatie, hygiëne) en meisjes de extra aandacht geven die ze nodig hebben. Door te investeren in meisjes, hun families en community’s, wordt de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie doorbroken. We luisteren naar hen, komen voor ze op en ondersteunen hen bij het inzetten van hun krachten en talenten. Altijd met als doel om hun levens blijvend te verbeteren.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.