De tien gevaarlijkste landen voor meisjes en vrouwen

In 2018 spraken wereldleiders af om vóór 2030 alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd uit te bannen. Vrouwen moeten tegen die tijd vrij, veilig en op gelijke voet met mannen kunnen meedraaien in de economie, politiek en maatschappij. Dat is een ambitieus doel en er is nog een lange weg te gaan. De Thomson Reuters Foundation deed onderzoek naar de veiligheid van vrouwen wereldwijd en maakte een top 10 gevaarlijkste landen voor vrouwen. En daar zit ook een heel verrassend land tussen!

Het onderzoek van de Thomson Reuters Foundation is een herhaling van een onderzoek uit 2011; hoe is de stand zeven jaar later? De volgende categorieën zijn onderzocht: gezondheidszorg, discriminatie, culturele tradities, (seksueel) geweld en mensenhandel. 548 experts op het gebied van vrouwenrechten en –veiligheid zijn geïnterviewd om te bepalen hoe landen scoren binnen deze categorieën.

De top 10 van landen waar je als vrouw het minst veilig bent:

1. India

Volgens het onderzoek is India het gevaarlijkste land ter wereld voor vrouwen. Het op één na dichtstbevolkte land ter wereld scoorde het slechtst in drie categorieën. Vrouwen in India lopen het grootste risico om slachtoffer te worden van (seksueel) geweld en zijn het vaakst het mikpunt van schadelijke tradities en gebruiken. Daarnaast lopen ze de grootste kans om verhandeld te worden, waardoor ze kunnen eindigen als seks- of huisslaaf. Hoewel er sinds 2012 veel is geprotesteerd tegen het aanhoudende geweld tegen vrouwen, blijft de situatie verslechteren.

Door heel India werkt Plan International in verschillende projecten aan de veiligheid van vrouwen en meisjes. Het Safer Cities-project heeft bijvoorbeeld als doel hoofdstad Delhi een veiligere stad te maken voor vrouwen en meisjes. In de deelstaat Uttar Pradesh ondersteunt Plan meer dan 10.000 Indiase vrouwen in hun strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Ook zijn al bijna 30.000 mensen getraind in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes.

Samen staan we op tegen seksueel geweld

Wij willen dat iedereen in de wereld altijd veilig over straat kan lopen. Plan International organiseert daarom jaarlijks de Nacht Tegen Seksueel Geweld. Met deze tocht vragen we aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen en halen we zo veel mogelijk geld op voor het Safer Cities for Girls-programma.

Loop jij dit jaar mee?

vrouwen bij opleiding India

2. Afghanistan

Het is al zeventien jaar geleden dat de Taliban de macht verloor in dit land, maar vrouwen in Afghanistan hebben nog steeds een achtergestelde positie. Vrouwen zijn in dit land het vaakst slachtoffer van huiselijk en conflict-gerelateerd geweld. Bovendien worden nergens ter wereld vrouwen zo gediscrimineerd in de gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt.

3. Syrië

De oorlog die al zeven jaar gaande is in Syrië heeft ernstige gevolgen voor de hele bevolking, maar vrouwen zijn hier extra kwetsbaar. Veel vrouwen in Syrië zijn slachtoffer van seksueel en huiselijk geweld; iets dat in tijden van oorlog vaak nog vaker voorkomt.

Plan International zet zich sinds 2016 in voor Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. In Libanon traint Plan International gevluchte Syrische vrouwen om anderen voorlichting te geven over geweld tegen vrouwen en (seksueel) misbruik. Zo dragen ze niet alleen bij aan het welzijn van anderen in hun omgeving, maar verdienen ze ook geld om hun familie te ondersteunen.

vrouw in peuterspeelzaal Jordanië

4. Somalië

Al sinds 1991 woedt er in Somalië een conflict waardoor de bevolking ernstig is verarmd. De helft van het land is daarnaast afhankelijk van noodhulp door een ongeëvenaarde droogte. Naast oorlog en droogte zijn Somalische vrouwen slachtoffer van traditionele gebruiken als meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken.

5. Saoedi-Arabië

Hoewel vrouwen nu mogen autorijden, is er nog een lange weg te gaan op het gebied van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Het conservatieve koninkrijk discrimineert vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor vrouwen maar moeilijk zelfstandig kunnen worden. Een vrouw heeft bijvoorbeeld altijd toestemming nodig van een mannelijke voogd om te mogen reizen, trouwen of studeren.

6. Pakistan

Volgens het rapport van de Thomson Reuters Foundation zijn eerwraak, huiselijk geweld en discriminatie op de werkvloer de belangrijkste bedreigingen voor Pakistaanse vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat honderden vrouwen jaarlijks worden vermoord door boze familieleden die vinden dat ze een schande zijn voor de familie. Door conservatieve ideeën over de rol van de vrouw hebben vrouwen ook minder kansen om te werken of land te bezitten.

In Pakistan heeft Plan International een erg flitsend project: roze riksja’s rijden nu door de straten van de provincie Punjab. Achter het stuur zitten vrouwelijke chauffeurs die hun vrouwelijke passagiers veilig van A naar B brengen. Zo hebben de chauffeurs een eigen inkomen en kunnen Pakistaanse vrouwen veilig over straat.

vrouw in roze riksja pakistan

7. Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn 4,3 miljoen mensen op de vlucht voor geweld. In de chaos van jarenlang geweld zijn vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld. In deze categorie stond het land op de tweede plaats.

Lees ook: Vijf heldinnen die opkomen voor meisjesrechten wereldwijd

8. Jemen

Het conflict tussen Iran en Saoedi-Arabië, dat zich in Jemen afspeelt, heeft in het arme land een hongersnood veroorzaakt. Vooral vrouwen worden benadeeld, omdat ze in deze tijden van schaarste ook nog gediscrimineerd worden als het gaat om gezondheidszorg en onderwijs.

9. Nigeria

De terroristische organisatie Boko Haram brengt de veiligheid van vrouwen en meisjes in Nigeria ernstig in gevaar. Ook het leger dat tegen Boko Haram strijdt maakt zich schuldig aan marteling, verkrachting en moord, waardoor vrouwen van twee kanten gevaar lopen.

Ook in Nigeria werkt Plan International met partners aan de veiligheid in communities, met speciale aandacht voor meisjes. Families die slachtoffer zijn geworden van Boko Haram krijgen hulp om hun kinderen weer naar school te sturen en een nieuw leven op te bouwen. Zo krijgen vrouwen geld, training en materialen om zelf een bedrijfje op te zetten en voor hun families te kunnen zorgen. Ook meisjes die zijn ontsnapt of vrijgekomen worden door Plan ondersteund. Ze ontvangen medische zorg, psychische hulp en krijgen de kans een vakopleiding te volgen. Zo kunnen de meisjes hun trauma’s verwerken en uitgroeien tot krachtige, zelfstandige vrouwen.

vrouw onder boom in nigeria

10. Verenigde Staten

De Verenigde Staten is het enige Westerse land dat de Top 10 heeft gehaald. Het land is gevaarlijk voor vrouwen door regelmatig seksueel geweld en seksuele intimidatie. Honderden vrouwen hebben publiekelijk bekend gemaakt dat ze door mannen, vaak in belangrijke posities, zijn lastiggevallen of erger. Duizenden vrouwen deelden hun ervaringen van seksueel wangedrag met de #MeToo beweging op social media.

Dit doet Plan International

Vrouwen en meisjes zijn vaak de grootste slachtoffers van armoede en geweld. Daarom zet Plan International zich wereldwijd in voor hun veiligheid, zodat ze kunnen leren en werken. Zonder besneden, uitgehuwelijkt of uitgebuit te worden. In een veilige omgeving kunnen vrouwen en meisjes zich ontwikkelen tot goede ondernemers, leraressen, dokters en moeders die de volgende generatie kinderen weer een betere toekomst geven.

Loop mee met de nacht tegen seksueel geweld

Samen maken we een vuist tegen seksueel geweld

Ja, ik loop mee

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.