Een mooie toekomst voor jongeren in Guatemala

In 2019 begon Plan International met het project Route for Youth Economic Empowerment. Doel van het project: de grote werkloosheid onder jongeren in Guatemala aanpakken. Inmiddels is het project met succes afgerond en zijn honderden jongeren aan het werk of runnen zij een eigen bedrijf.

Het project Route for Youth Economic Empowerment was, ondanks de hobbels die we moesten nemen vanwege de coronapandemie, een groot succes. Alle doelen zijn ruimschoots gehaald. Honderden jongeren hebben kansen gekregen om een beter bestaan op te bouwen en er is een belangrijke basis gelegd om op voort te bouwen in de toekomst.

Een groep vrouwen zit in een cirkel om drie vrouwen heen die iets presenteren op een groot vel papier
De deelnemers aan het Route to Youth Economic Empowerment-project krijgen training in ondernemersvaardigheden

Grote werkloosheid

De werkloosheid onder jongeren in Guatemala is enorm. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er, zeker in bepaalde regio’s, nauwelijks opleidingsmogelijkheden zijn. Bovendien krijgen meisjes en jonge vrouwen niet dezelfde kansen als jongens. Meisjes blijven hierdoor economisch afhankelijk en lopen meer risico op uithuwelijking, tienerzwangerschappen of uitbuiting.

Lees ook: ‘Houtdokter’ Balchisu: “Ik belde geen timmerman maar repareerde het gewoon zelf”

Jongeren met een eigen bedrijf

Met het project Route for Youth Economic Empowerment hebben we 550 jongeren, waaronder 352 meiden, getraind in ondernemersvaardigheden. Door de coronapandemie deden we dit deels online. Van deze groep zijn 461 jongeren aan de slag gegaan met een businessplan. Inmiddels zijn er door 107 deelnemers 33 bedrijven opgestart, zoals een bakkerij, een houtbewerkingsbedrijf en een tuinbouwbedrijf.

Meisjes krijgen eerlijkere kansen

Gendergelijkheid staat in alle programma’s van Plan International centraal. Veel meisjes krijgen namelijk niet dezelfde kansen als jongens. We hebben met dit project bij alle betrokkenen het bewustzijn over ongelijkheid vergroot. Dat heeft ervoor gezorgd dat honderden meisjes en jonge vrouwen nu betere kansen hebben op een baan of als ondernemer. Maar ook dat ze in relaties en in hun omgeving eerlijker en meer gelijkwaardig worden behandeld.

Drie meisjes met schorten voor staan achter een tafel met gebakken lekkernijen op bordjes erop
Silvia (in het midden) begon een eigen bakkerij

Silvia runt een bakkerij

Silvia startte ruim twee jaar geleden met haar eigen bakkerij. “We zagen dat die er nog niet was in dit dorp, daarom wilden we de eerste zijn.” Plan International ondersteunde Silvia met trainingen en middelen. Toen corona uitbrak moest haar winkel dicht, maar inmiddels is ze weer aan het werk: “Ons bedrijf is overeind gebleven met de hulp van Plan International. Daardoor kunnen we nu verder met de bakkerij. Dat maakt een groot verschil in ons leven.”

We zagen dat er nog geen bakkerij was in dit dorp, daarom wilden we de eerste zijn

Ouders en leiders zijn betrokken

Om jongeren beter te kunnen begeleiden en hen te stimuleren om hun kansen te vergroten, hebben we ouders en plaatselijke leiders bij het project betrokken. 24 leiders en bijna 450 ouders zijn getraind in gendergelijkheid en zien er het belang van in dat jongeren doorleren.

Op de hoogte blijven van ons werk? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Ook bedrijven en overheden doen mee

Het betrekken van bedrijven en overheden is heel belangrijk. Zo zijn er voor de deelnemers met een ondernemingsplan twee evenementen georganiseerd, waarbij de jonge ondernemers in contact konden komen met potentiële klanten en investeerders. Dankzij talloze samenwerkingen met bedrijven krijgen jongeren een betere toegang tot krediet, vakopleidingen, nieuwe mogelijkheden om hun producten te verkopen en technische en praktische ondersteuning voor hun bedrijf.

Een jongen meet een stuk hout onder een elektrische zaag
Carlos begon een eigen houtbewerkingsbedrijf

“Ondernemerschap is kansen zien”

Ook Carlos was een van de deelnemers van de training ondernemersvaardigheden. Hij leerde zo de markt kennen en besloot om zijn eigen houtbewerkingsbedrijf op te richten. “Plan International gaf ons een startkapitaal zodat we met ons bedrijf konden beginnen.” Carlos kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst: “Voor mij is ondernemerschap kansen zien en nieuwe plannen maken. We willen ons bedrijf uitbreiden naar andere regio’s.”

Plan International gaf ons een startkapitaal zodat we met ons bedrijf konden beginnen

Het project: Route for Youth Economic Empowerment

In 2019 zijn we in de regio Alto Verapaz gestart met het project Route for Youth Economic Empowerment. Het doel is om de kansen van jongeren, in het bijzonder meiden, te vergroten. Hierdoor verbeteren hun levensomstandigheden en die van hun families. Onderdeel van het project zijn workshops over gendergelijkheid, seksualiteit en anticonceptie. Zo leren meisjes bijvoorbeeld dat ze de baas zijn over hun eigen lichaam en toekomst.

De drie belangrijkste pijlers van het programma:

  • ontwikkeling van (ondernemers)vaardigheden van jongeren;
  • bewustwording van ouders en plaatselijke leiders van de ongelijke behandeling van meisjes en jongens en het belang van het stimuleren van jongeren;
  • samenwerking met bedrijven. Door niet alleen jongeren maar ook ouders, leiders, bedrijven en overheden bij het project te betrekken, zorgen we voor blijvende verbetering.

De invloed van de coronapandemie

De uitbraak van corona had een grote invloed op het project. Trainingen en bijeenkomsten konden niet doorgaan door de lockdowns en andere maatregelen. Daarom zijn we gestart met online trainingen en hebben we ervoor gezorgd dat de deelnemers de lessen digitaal konden volgen. Ook is al het lesmateriaal gedigitaliseerd. Voor veel jongeren die net met een bedrijf waren gestart, kwam de lockdown op een lastig moment. Plan International heeft de jonge ondernemers geholpen, zodat hun bedrijf bleef bestaan.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.