Vragen over periodiek schenken

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

Een schenkingsovereenkomst wordt bij voorkeur opgesteld voor een onbepaalde periode, maar met een minimale looptijd van vijf jaar, uiterlijk eindigend bij het overlijden.

Indien de betaling van de vermelde gift eerder dan de minimaal verplichte vijf jaar wordt stopgezet, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de belastingdienst. In een aantal gevallen kunt u de al betaalde giften toch van uw belastbare inkomen aftrekken. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u onvrijwillig werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt. In geval van overlijden vervalt de overeenkomst. Uw nabestaanden hoeven dan geen gift meer te doen.

Als u overlijdt vervalt de overeenkomst. Uw nabestaanden hoeven dan geen gift meer te doen aan Plan International.

Als de schenkingsovereenkomst afloopt, betekent dat niet dat uw gift ook automatisch stopt; uw sponsoring stopt pas als u opzegt bij Plan International.

Nee, u kunt ook een schenkingsovereenkomst aangaan als u structureel onze projecten steunt.

Zodra we het ingevulde schenkingsformulier van u hebben ontvangen, zetten wij uw huidige manier van sponsoren om naar periodiek schenken.

Dat mag. Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een ondertekend exemplaar retour.

Ja, Plan International is sinds januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.