Wat is genderongelijkheid?

Gender is het geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van mannen en vrouwen, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten. Per cultuur kunnen deze aspecten verschillen.

genderongelijkheid

Het begrip gender gaat over de normen, verwachtingen en denkbeelden over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Gender onderscheidt mannen en vrouwen door eigenschappen aan beide seksen toe te kennen. Gendereigenschappen hebben uitsluitend betrekking op sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten en heeft geen betrekking op de biologische verschillen tussen man en vrouw.

Helaas blijkt genderongelijkheid een voortvloeisel te zijn uit de toekenning van specifieke eigenschappen aan mannen en vrouwen, waarbij sociale normen en verwachtingen bepalen welke rollen en kansen aan elk geslacht worden toebedeeld.

Genderongelijkheid

Eigenschappen die worden geassocieerd met vrouwen en vrouwelijkheid worden in het algemeen lager gewaardeerd binnen samenlevingen. Dit maakt dat meisjes en vrouwen een lagere sociale status en minder macht hebben dan jongens en mannen. Hilda uit Malawi weet daar alles van.

genderongelijkheidMeisjes en vrouwen worden harder getroffen door armoede dan jongens en mannen. Ze krijgen bij voedselschaarste als laatste of helemaal niets te eten. Ze gaan minder vaak naar school dan jongens. En als meisjes ziek zijn is de kans kleiner dat ze goede medische zorg krijgen. Ook mogen meisjes en vrouwen minder vaak beslissingen nemen; ze zijn afhankelijk van hun vader, broer of echtgenoot. Meisjes en vrouwen worden dus vaak als minderwaardig behandeld. Taken die vrouwen uitvoeren worden vaak minder gewaardeerd en minder betaald.

Lees meer over genderongelijkheid in Top 10 ergste landen om meisje te zijn.

De gevolgen van genderongelijkheid

De ongelijke waardering van mannen en vrouwen vormt de basis voor discriminatie van meisjes en vrouwen, met uitsluiting, onrecht, machtsongelijkheid en minder kansen voor meisje en vrouwen als gevolg.

  • Meisjes die niet naar school mogen en als kind worden uitgehuwelijkt, kunnen later minder goed opkomen voor de rechten van hun dochters. Jongens die door hun opvoeding leren dat ze superieur zijn aan meisjes en dat agressie een goede mannelijke eigenschap is, groeien vaker op als gewelddadige mannen die hun vrouw en kinderen mishandelen en niet respecteren.
  • Genderdiscriminatie, bijvoorbeeld in de vorm van meisjesbesnijdenis en ander (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen, draagt bij aan hoge sterftecijfers en het vroegtijdig stoppen met school. Genderdiscriminatie belemmert meisjes om later een eigen inkomen te verdienen, waardoor ze minder goed in staat zijn om hun gezin mede te onderhouden. Zo wordt armoede in stand gehouden.
  • Genderongelijkheid ontneemt meisjes en vrouwen een stem in beslissingen die belangrijk voor hen zijn, in zowel het gezin als in de samenleving.

genderongelijkheidPlan International en gendergelijkheid

Plan International zet zich in voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen respecteert. Dit kan alleen als meisjes en jongens, vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Ze moeten dezelfde rechten en mogelijkheden hebben en allemaal hun eigen leven kunnen vormgeven. Kort gezegd; er moet gendergelijkheid zijn.

Gelijke kansen voor meisjes

Om jongens en meisjes gelijke mogelijkheden te geven werkt Plan International volgens het principe van gendergelijkheid: door de projecten kunnen meisjes zich ontwikkelen tot sterke vrouwen, zij krijgen dezelfde kansen als jongens en zij kunnen een inhaalslag maken op het gebied van onderwijs, gezondheid en bescherming.

In deze programma’s worden ook jongens en mannen meegenomen. Zij maken niet alleen onderdeel uit van het probleem, maar zeker ook van de oplossing. Plan International pakt genderonrecht aan op alle mogelijke niveaus: bij individuen, bij families en gemeenschappen door het creëren van bewustwording en bij instituties en overheden door te lobbyen voor rechtvaardige wetgeving en beleid.

Hoe investeren we in een eerlijkere toekomst voor meisjes?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer

Bronnen:
Plan International's Policy on Gender Equality
https://www.woorden.org/woord/genderongelijkheid

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.