Dit doet Plan International tegen kindhuwelijken

Plan International steunt meisjes en geeft voorlichting aan ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en andere sleutelfiguren in samenwerking met plaatselijke organisaties. We benadrukken hierbij de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, het belang van onderwijs voor meisjes en het respecteren van de rechten van meisjes.

Voorlichting over mensenrechten

Als meisjes worden uitgehuwelijkt, is dit een ernstige schending van hun rechten en beperkt dit hen in hun ontwikkeling. Vaak zijn de negatieve gevolgen van een kindhuwelijk voor een meisje niet bekend, of voelt men zich gedwongen te voldoen aan heersende gewoontes.

Daarom organiseert Plan International workshops en voorlichting over gelijkheid voor meisjes en jongens, meisjesrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Ook gaan we in gesprek over de schadelijke en discriminerende sociale normen en genderrollen die door kindhuwelijken in stand gehouden worden. Daarnaast leren meisjes wat hun rechten zijn, hoe ze voor zichzelf op kunnen komen en waar ze zich kunnen melden als ze vermoeden dat ze  uitgehuwelijkt zullen worden. Zo kunnen meisjes hun eigen toekomst bepalen.

Signaleren en behoeden

Als een meisje wegblijft van school is dat vaak een teken dat ze wordt of is uitgehuwelijkt. Door het opzetten van kindbeschermingscommittees, kan er ingegrepen worden wanneer er uithuwelijking vermoed wordt. In de meeste landen zijn kindhuwelijken namelijk bij wet verboden, maar controle en handhaving van de wet zijn vaak nog lastig. Daarom is samenwerking met lokale autoriteiten belangrijk, worden politie en lokale gezagsdragers getraind en werken we samen met jongeren die lobbyen voor betere wetgeving voor hun seksuele en reproductieve rechten en de handhaving daarvan.

Beter onderwijs

Plan International zet zich wereldwijd in voor een betere kwaliteit van het onderwijs en wil dat alle kinderen minstens negen jaar naar school gaan. Want onderwijs maakt meisjes bewust van hun rechten en vergroot hun kans op het vinden van een baan, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op school kunnen meisjes ook leren over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Met deze onmisbare kennis zijn ze weerbaarder en weten ze wat de negatieve gevolgen zijn van, bijvoorbeeld, een kindhuwelijk en een tienerzwangerschap.

Lees ook: Monalisa uit Bangladesh wist haar eigen huwelijk te voorkomen

Geboortebewijs en lobby

Daarnaast is het belangrijk dat alle kinderen een geboortebewijs krijgen. Daarmee kunnen zij aanspraak maken op hun rechten als staatsburger, waaronder hun recht op bescherming. Op een geboortebewijs staat ook de leeftijd van een kind waardoor er beter in de gaten kan worden gehouden of een kind niet voor zijn of haar achttiende trouwt. Want niet alleen meisjes worden te jong uitgehuwelijkt, en alle kinderen hebben recht op wettelijke bescherming tegen een kindhuwelijk.

Tenslotte worden jongeren getraind om te lobbyen voor wetgeving die een minimale huwelijksleeftijd van achttien instelt en kindhuwelijken hiermee strafbaar maakt. Ook wordt er gelobbyd voor verbeterde handhaving van deze wetten.

Lees hier meer over geboortebewijzen

kindhuwelijken

Meer over projecten tegen kindhuwelijken:

Break Free!

Break Free! is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International en de Afrikaanse organisaties SRHR Africa Trust (SAT) en Forum for African Women Educationalists (FAWE), in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we intensief samen met de Zimbabwaanse organisatie Rozaria Memorial Trust en het KIT Royal Tropical Institute. Het programma wordt uitgevoerd in negen Afrikaanse landen: Burkina Faso, Ethiopië, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Sudan en Zambia. Het Break Free! programma streeft ernaar om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren te versterken en gendergelijkheid te bevorderen, met het doel om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan.

She leads

She Leads is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We voeren het programma uit in negen landen: Uganda, Ethiopië, Kenia, Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia, Libanon en Jordanië. Het doel van She Leads is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen. Door een groot netwerk in te zetten, verspreid over negen landen, strijden we samen voor de rechten, het leiderschap en de zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.