Jongeren en werk: economische zekerheid voor jongeren in Azië

In Vietnam, India, de Filipijnen, Thailand en Indonesië helpt Plan jongeren, en vooral meisjes, aan een baan. Ze krijgen een beroepsopleiding van drie maanden in bijvoorbeeld de toerismebranche, marketing, sales, customer relations, administratie of retail en krijgen les in schrijf- en rekenvaardigheid, IT- en mensenrechten. Bovendien leren ze kritisch en creatief te denken en ontwikkelen de noodzakelijke vaardigheden (life skills) om zich te kunnen handhaven in een werksituatie. De jongeren lopen stage bij lokale bedrijven en worden na hun stage begeleid naar werk, met de mogelijkheid van een vast contract, minstens het minimumloon en toegang tot de gezondheidszorg. Het lokale bedrijfsleven is direct betrokken bij het programma, ook om ervoor te zorgen dat de opleidingen aansluiten bij de behoefte van de lokale markt.

Met de programma’s voor Youth Economic Empowerment (YEE), zoals REACH en Saksham, wil Plan zo’n 10.300 jongeren in Vietnam, India, de Filipijnen, Thailand en Indonesië de kans geven om een baan te vinden of een eigen bedrijf te beginnen.

Case 1: Vietnam

In Vietnam werkt Plan in acht provincies samen met Accenture en de lokale ngo REACH. Deze organisatie is gespecialiseerd in het geven van loopbaanadvies aan jongeren en beroepstrainingen in de ICT, toerisme, horeca, marketing, klantenservice en als schoonheidsspecialist/manicure. Behalve een beroepsopleiding en een praktijkstage krijgen jongeren in het kader van het REACH-programma ook een life skills-training, waarmee ze hun vaardigheden ontwikkelen in bijvoorbeeld solliciteren en presenteren.

jongeren en werkHet REACH-programma biedt beroepsopleidingen aan de meest kwetsbare groepen jongeren in de samenleving, zoals straatjongeren, migranten, prostituees, jonge vrouwen besmet met HIV en jongeren die slachtoffer zijn van mensenhandel. Het programma houdt rekening met hun specifieke behoeften en geeft jonge vrouwen een even grote kans als jonge mannen; de verdeling vrouw/man is minstens 50 procent.

Resultaten

  • Inmiddels hebben 4.053 jongeren een beroepsopleiding gevolgd. 85 procent van hen had binnen zes maanden een baan.
  • In vergelijking met hun vroegere inkomsten, verdienen de jongeren die via REACH een baan hebben gevonden 400 procent meer.
  • De certificaten van REACH worden steeds meer gewaardeerd en de vraag naar jongeren met een REACH-certificaat wordt steeds groter.

Case 2: India

Saksham betekent ‘Ik kan het’ in het Hindi. Een toepasselijke naam voor het jongerenwerkgelegenheidsproject van Plan, dat zorgt voor onderwijs en vakopleidingen voor jongeren uit achterstandsbuurten van de Indiase hoofdstad Delhi en arme districten in de Himalaya.
De jongeren leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten of krijgen een beroepstraining, een praktijkstage en begeleiding naar werk, met als doel blijvende economische onafhankelijkheid.

jongeren en werkPlan werkt in het kader van het Saksham project samen met lokale ondernemers. Na een onderzoek naar de behoefte op de lokale arbeidsmarkt, benadert Plan lokale werkgevers, die aangeven aan welke kwaliteiten hun medewerkers moeten voldoen. Het cursusaanbod en de life skills-trainingen die deel uitmaken van de opleiding, zijn daarop afgestemd. De beroepstrainingen worden gegeven door erkende opleidingsorganisaties, wat betekent dat Saksham-diploma’s erkende diploma’s zijn.

Gendergelijkheid en empowerment van jonge vrouwen staan centraal in het Saksham-programma. Het uiteindelijke doel is om 50.000 meisjes een training te geven en een baan en daarmee een half miljoen vrouwen uit de armoede te halen. Plan streeft er daarom naar dat minstens 60 procent van de trainees een meisje is. Om dit mogelijk te maken, organiseert Plan ook trainingen over gendergelijkheid, gelijke rechten en kansen en economische empowerment van meisjes voor ouders en werkgevers.

Resultaten

  • Inmiddels hebben 3.148 jongeren een opleiding gevolgd, onder wie 1.579 meisjes.
  • 2.108 jongeren hebben inmiddels een vaste baan.
  • Het slagingspercentage onder de jongeren is meer dan 85 procent.
  • Er is een Saksham-alumni-netwerk ontstaan, dat een positieve rol speelt in mobilisatie, uitwisseling van ervaringen en samenwerking met bedrijven.
  • De reputatie van het project is goed. Saksham wordt in de gemeenschappen gezien als een betrouwbaar opleidingsproject, ook voor meisjes.
  • De vraag van werkgevers is groot naar jongeren die via het Saksham-project een opleiding hebben gevolgd.

Terug naar dossier 'Jongeren en werk'

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.