Het Girl Power programma tegen kindhuwelijken

Eén… twee… drie… Bijna elke drie seconden wordt ergens op de wereld een meisje gedwongen om te trouwen als ze zelf nog kind is, vaak met een veel oudere man. Wereldwijd worden elk jaar twaalf miljoen meisjes slachtoffer van kindhuwelijken voor ze achttien zijn. Eén op de negen kindbruiden is zelfs jonger dan vijftien.

Een kindhuwelijk is een ernstige schending van de kinderrechten met vaak levenslange consequenties voor de slachtoffers. Jonge meisjes worden als kind meegegeven aan een vaak wildvreemde man. Naar school gaan kunnen ze wel vergeten. Slachtoffers van een kindhuwelijk hebben vaak te maken met huiselijk geweld en ze krijgen baby’s wanneer hun lichaam nog helemaal niet klaar is voor een zwangerschap en een bevalling. Ze lopen grote gezondheidsrisico’s en zonder opleiding of de kans op een eigen inkomen zijn ze totaal afhankelijk van hun man en zijn familie.

Aanpak Girl Power programma in Bangladesh, Nepal en Pakistan

Van 2011-2015 pakte het Girl Power programma kindhuwelijken aan op meerdere terreinen tegelijk:

 • Meisjes op school houden, omdat onderwijs hen weerbaarder maakt en ze later meer kansen op (beter betaald) werk hebben.
 • Ouders, leerkrachten en lokale gezaghebbende leiders bewust maken van de noodzaak om de huidige schadelijke normen en praktijk van kindhuwelijken aan te pakken.
 • Lobby bij overheden voor betere wetgeving op de minimale huwelijksleeftijd en handhaving van deze wetten.
 • Het verbeteren van voorzieningen die meisjes en jonge vrouwen informeren over de risico’s van kindhuwelijken, ze beschermen en die opvang bieden aan meisjes die al uitgehuwd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kindertelefoon, opvangtehuizen, maar ook aan gezondheidscentra die voorlichting geven over seksuele gezondheid en rechten.
 • Toegang tot beroepsonderwijs en initiatieven als spaar- en leengroepen, zodat meisjes en jonge vrouwen meer kansen krijgen en zich economisch ontwikkelen.

Doelstellingen Girl Power projecten in Bangladesh, Nepal en Pakistan

Met het Girl Power project zette Plan Nederland zich vol in op het bestrijden van kindhuwelijken. Het project kende de volgende doelstellingen:

 • 790.000 meisjes en jongens bewust maken van de schadelijke praktijk en hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorgdiensten vergroten.
 • 210.000 vaders en moeders en 11.000 dorpsoudsten voorlichten over de noodzaak om kindhuwelijken uit te bannen.
 • 5.500 overheidsfunctionarissen voorlichten en trainen in het voorkomen van kindhuwelijken en het effectief toepassen van de bestaande wetten en regels.
 • 170 netwerken van maatschappelijke organisaties versterken, zodat zij in staat zijn om overheidsfunctionarissen, ouders en dorpsoudsten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Behaalde resultaten in de periode 2011-2015:

 • Bijna 1 miljoen meisjes in Bangladesh, Pakistan en Nepal hebben direct of indirect geprofiteerd van de voorlichtingsactiviteiten en de dienstverlening van het project. Hieronder vallen de karatetrainingen aan meisjes in Bangladesh, de verbeterde voorlichting aan meisjes door kindertelefoons in de drie landen, de Fast Track Learning Centers in Pakistan die duizenden slachtoffers van kindhuwelijken alsnog de kans boden hun school af te maken en de jeugdjournaals die in de drie landen honderdduizenden meisjes en jongens heeft bericht over kindhuwelijken.
 • Met informatie en bewustwordingscampagnes werden 266.000 huishoudens en 14.200 traditionele leiders bereikt. De eindevaluatie van het project toont aan dat in de gebieden waar het project actief is geweest, het aantal mensen dat van mening is dat een ouder het recht heeft zijn kind te slaan sterk is afgenomen.
 • In Bangladesh zijn 329 dorpen uitgeroepen tot child marriage free villages. Dat betekent dat meisjes en jongens, ouders, traditionele leiders en de lokale autoriteiten samenwerken in het voorkomen van kindhuwelijken en dat er geen enkel geval van een huwelijk voor de leeftijd van 18 meer heeft plaatsgevonden.
 • In Pakistan heeft de regionale overheid in de provincie Punjab de wet tegen kindhuwelijken aangenomen. Deze wet is mede door de lobby van Plan en haar lokale partners tot stand gekomen.
 • In Nepal zijn 1.300 (jonge) vrouwen actief in spaar- en leengroepen. Hun economische positie is verbeterd doordat ze betere toegang tot financiële middelen hebben gekregen.

Van Girl Power naar Power Girls

Het Girl Power-programma bereikte in vijf jaar tijd miljoenen meisjes. Met zes partners voerde Plan in tien landen tientallen projecten uit waarvan miljoenen meisjes de vruchten plukken. 2,5 miljoen meisjes ervaren minder fysiek, seksueel en emotioneel geweld. Zij zijn beter in staat om ‘nee’ te zeggen en weten bescherming te vinden als dat nodig is.
Het Girl Power-programma is uitgevoerd in Bangladesh, Bolivia, Ethiopië, Ghana, Liberia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Sierra Leone en Zambia. De Girl Power Alliance voerde het programma uit. De Girl Power Alliance was een samenwerking van Plan Nederland, Women Win, Free Press Unlimited, Child Helpline International, Defence for Children/ECPAT en International Child Development Initiatives (ICDI).

Looptijd van het programma: 2011 -2015.
Financier: het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.