Oorzaken & gevolgen van kindhuwelijken

Oorzaken

 1. Armoede
  Meisjes worden vaker uitgehuwelijkt als er sprake is van armoede, gebrek aan voedsel of oorlog. Er is dan tenslotte één mond minder om te voeden. Bovendien is de bruidsschat die ouders in Azië betalen voor hun dochter goedkoper wanneer ze jong is en geen opleiding heeft.
 2. Discriminatie
  Meisjes zijn in veel delen van de wereld minder waard dan jongens. Ze moeten zo snel mogelijk trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen. Jongens moeten later voor de kost zorgen en daarom is het belangrijk dat zij wel een opleiding volgen. Voor meisjes is een opleiding niet nodig. Zij kunnen volgens deze opvatting dus veel jonger trouwen dan jongens.
 3. Culturele praktijken
  Het huwelijk is voor ouders een manier om een goede toekomst te regelen voor hun dochter. Ze denken haar zo ook te beschermen tegen verkrachting en ander fysiek geweld, terwijl fysiek of seksueel geweld juist vaak voorkomt in een gedwongen huwelijk. Of ouders willen de schande van seks of een zwangerschap voor het huwelijk voorkomen. Kindhuwelijken zijn niet aan één godsdienst gebonden. Ze komen voor in alle werelddelen en in alle religies.
 4. Gebrek aan onderwijs
  Ongeschoolde ouders huwelijken hun (ongeschoolde) dochters vaak heel jong uit. Deze ouders weten niet beter en een huwelijk is vaak de enige manier om het hoofd boven water te houden. Meisjes die wél naar school gaan hebben drie keer meer kans om aan een kindhuwelijk te ontsnappen. Ze zijn mondiger, weten vaak beter wat hun rechten zijn en kunnen beter met hun ouders bespreken dat ze op latere leeftijd willen trouwen. Bovendien hebben ze met een diploma op zak meer kans om een baan te vinden.
 5. Gebrekkige wetgeving
  In 81 landen wereldwijd is het kindhuwelijk nog steeds toegestaan. In Saoedi-Arabië, Djibouti, Sri Lanka en Jemen is er geen minimumleeftijd waarop jongens en meisjes mogen trouwen. En in veel landen waar wel een minimumhuwelijksleeftijd van 18 jaar in de wet is vastgelegd, wordt deze wet niet voldoende gehandhaafd.
  Een andere oorzaak is het ontbreken van goede geboorte- en huwelijksregistratie. De leeftijd van het meisje is daardoor onbekend en dus kan ze te jong trouwen.
  Bron: World Policy Center, 2018

Gevolgen voor meisjes

 1. Vroegtijdig stoppen met school
  Meisjes die gedwongen worden te trouwen, moeten vaak stoppen met school. Hierdoor kunnen zij zich niet verder ontwikkelen en hebben ze nauwelijks of geen kans op het vinden van een baan. Ongeschoold, jong en vaak geïsoleerd van de buitenwereld zorgen zij voor de kinderen en het huishouden. Ze geven bestaande tradities door aan hun kinderen. De kans dat hun dochters ook jong worden uitgehuwelijkt is heel groot. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede in stand.
 2. Huiselijk geweld
  Kindbruiden worden vaker slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering en bedreiging. Ze kunnen te maken krijgen met symptomen van post-traumatische stress, zoals gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en (ernstige) depressie.
 3. Gezondheidsproblemen
  Kindbruiden hebben vaak te maken met een zwangerschap en bevalling op een veel te jonge leeftijd. Dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, die toenemen naarmate de moeders jonger zijn. Meisjes tussen de tien en veertien jaar hebben tot vijf keer meer kans om te overlijden bij de bevalling dan vrouwen tussen de twintig en 24 jaar. Elk jaar sterven er 50.000 meisjes aan de gevolgen van hun zwangerschap of tijdens de bevalling. Complicaties bij vroegtijdige zwangerschappen en bevallingen zijn in ontwikkelingslanden een van de grootste doodsoorzaken van meisjes tussen de vijftien en negentien. Bevallen terwijl het lijf hier nog niet aan toe is, kan ook leiden tot een fistel. Dit is een ernstige beschadiging tussen de baarmoederwand en de blaas of het rectum, wat leidt tot blijvende incontinentie. Ook het risico op besmetting met hiv is voor kindbruiden veel hoger, omdat ze vaak trouwen met mannen die veel ouder zijn en meer seksuele relaties hebben (gehad). In Sub-Sahara Afrika hebben meisjes tussen de vijftien en negentien jaar twee keer zoveel kans om een hiv-besmetting op te lopen dan jongens van dezelfde leeftijd.

Bron: UNICEF, 2018
Girls Not Brides, 2018

Terug naar het dossier 'Kindhuwelijken'

Help jij ook mee?

Geef tegen kindhuwelijken!

Doneer nu
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.