Bescherming tegen geweld

Om meisjes en jongens te beschermen tegen geweld en uitbuiting, doet Plan er alles aan om kinderhandel, kindprostitutie en schadelijke tradities als het kindhuwelijk en meisjesbesnijdenis uit te bannen. Daarbij beschermt Plan meisjes tegen misbruik en discriminatie en leert overheidsinstanties, politie en justitie om kinderen beter te beschermen.

Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van geweld, of dit nu lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld is, kinderhandel of uitbuiting. Dit is vastgelegd onder artikel 19 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, dat door bijna alle landen is ondertekend. Hiermee beloven deze landen zich aan dit Verdrag te houden, maar dat is nog geen garantie. Schendingen van de rechten van kinderen komen vaker voor in landen waar armoede is, waar mensen minder zijn opgeleid en op waar tradities en traditionele wetten beter worden nageleefd dan nationale wetgeving.

Meisjes zijn vaker slachtoffer

In ontwikkelingslanden zijn meisjes vaker slachtoffer van geweld. Cultuur, traditie en religie bepalen in deze landen vaak nog steeds dat meisjes minder waard zijn dan jongens. Meisjes zijn daardoor kwetsbaarder en krijgen vaker te maken met onderdrukking, misbruik en discriminatie. Meisjes krijgen daardooor minder kansen dan jongens.

Deze genderdiscriminatie leidt uiteindelijk tot schadelijke praktijken, zoals:

 • vroegtijdige abortus van ongeboren meisjes, omdat ouders liever een zoon willen;
 • het niet registreren van meisjes bij de geboorte, omdat ouders dat voor dochters minder belangrijk vinden. Veel meisjes bestaan daardoor officieel niet en kunnen geen aanspraak maken op hun rechten als staatsburger, zoals erfrecht, recht op onderwijs en gezondheidszorg, het recht op een paspoort, et cetera;
 • tradities als meisjesbesnijdenis, die de seksuele gezondheid van meisjes ernstig aantasten;
 • het uithuwelijken van jonge meisjes, waarna zij niet meer naar school mogen en zich niet verder kunnen ontwikkelen;
 • zwanger raken op te jonge leeftijd, met alle gezondheidsrisico’s vandien;
 • kinderhandel en uitbuiting, waarbij meisjes vaak terecht komen in de seksindustrie.

Dit doet Plan

Om genderdiscriminatie en de daaruit voortvloeiende schadelijke tradities aan te pakken, voert Plan gerichte projecten uit, bijvoorbeeld tegen meisjesbesnijdenis, het aborteren van ongeboren meisjes en het kindhuwelijk. Maar ook in programma’s met een bredere scope, is het tegengaan van genderdiscriminatie altijd een belangrijke component. Deze geïntegreedre aanpak, die geldt voor alle programma’s van Plan, is de enige manier is om schending van de rechten van meisjes tegen te gaan.

 1. Plan zet zich ervoor in meisjes zelfvertrouwen te geven en een gelijke kans op onderwijs. Ze krijgen informatie over hun rechten en hun lichaam, steun bij het maken van de juiste keuzes en training in levensvaardigheden.
 2. Plan overtuigt ouders, leraren, dorpsoudsten en religieuze leiders van de gelijke rechten van meisjes en jongens en betrekt hun bij het uitbannen van alle praktijken die verhinderen dat meisjes zich kunnen ontwikkelen.
 3. Plan stimuleert meisjes, jongens en sleutelfiguren in de gemeenschappen om zich in te zetten als rolmodellen en voortrekkers om deze verandering in de samenleving op gang te brengen en op de bres te staan voor gelijke rechten van meisjes.
 4. Om de economische zelfstandigheid van meisjses en jonge vrouwen te vergroten, zorgt Plan voor aanvullende (beroeps)opleidingen voor meisjes en andere activiteiten die bijdragen aan een verbetering van hun inkomen.
 5. Als bestaande wetgeving en beleid onvoldoende zijn om discriminatie van meisjes tegen te gaan, lobbyt Plan voor wetswijzigingen of aanvullende wetgeving. Plan betrekt hierbij parlementariërs en uitvoerders van de wet, zoals politie, advocaten en rechters.
 6. Plan stemt de eigen projecten zoveel mogelijk af op programma’s van overheden en van andere organisaties, zodat ze elkaar versterken en er optimaal resultaat kan worden geboekt.
 7. Met het oog op een zo groot mogelijk bereik en een zo groot mogelijke impact, betrekt Plan de media in het tegengaan van genderdiscriminatie. Daarbij gaat het variëren om social media, lokale radio, televisie, dramashows, discussiemiddagen en grootschalige manifestaties.

Lees meer in ons dossiers TienerzwangerschappenKindhuwelijken en Meisjesbesnijdenis.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.