Plan International vraagt met rapport ‘Adolescent Girls in Crisis’ aandacht voor meisjes en jonge vrouwen in crisisgebieden

  • 9 oktober 2018

10 oktober 2018 – Plan International roept de internationale hulpverlening op meer oog te hebben voor de specifieke behoeften van meisjes en jonge vrouwen in crisissituaties. Hun behoeften zijn anders dan die van jongens of volwassen vrouwen. De voortdurende angst voor seksueel geweld resulteert in isolatie en zelfmoordgedachten en veel van deze meisjes gaan niet meer naar school. Meisjes geven aan zich niet gehoord te voelen, niet in hun eigen huis én niet door hulpverleners. Voor dit onderzoek werden afgelopen jaar bij 998 meisjes en jongens (10-19 jr.) in Zuid-Sudan, Bangladesh (Rohingya vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar) en Lake Chad enquêtes afgenomen en 84 focusgroep –discussiesgeorganiseerd. Voor veel van de meisjes was dit onderzoek de eerste keer dat iemand om hun mening vroeg en meer dan driekwart gaf aan dat ze thuis niets te zeggen hebben over hun eigen leven.

Angst voor geweld is constant aanwezig

In de drie verschillende vluchtelingenkampen worden seksueel geweld en de angst daarvoor veelvuldig genoemd. Meisjes in crisissituaties worden vaker uitgehuwelijkt, omdat ouders een huwelijk zien als een oplossing voor onveiligheid en tekort aan voedsel. Een toename van gedwongen (kind)huwelijken is daarmee een terugkerend verschijnsel. Veel meisjes gaan niet meer naar school, uit angst voor geweld of omdat ze nodig zijn in het huishouden. Zo kan bijvoorbeeld slechts 16 procent van de geïnterviewde meisjes in Zuid-Sudan lezen en schrijven. In crisisgebieden daalt het aantal schoolgaande meisjes bij meisjes van 15 jaar en ouder tot soms wel 53 procent.

Overhandiging rapport Adolescent Girls in Crisis
De Girls Rights Watch bood samen met Monique van ’t Hek het rapport aan bij de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onderwijs geeft hoop op een betere toekomst

Op het moment dat meisjes niet meer naar school gaan, dalen hun kansen op een beter bestaan bij de wederopbouw van hun land. Het is daarom van belang dat noodhulpprogramma’s rekening houden met de specifieke behoeften van meisjes in crisisgebieden. De geïnterviewde meisjes geven aan dat onderwijs hen hoop op een betere toekomst geeft. Ze ervaren onderwijs als een belangrijke vorm van bescherming, omdat daarmee hun kans op een inkomen en onafhankelijkheid wordt vergroot. Met onderwijs neemt ook de kans om uitgehuwelijkt te worden af.

Genderdiscriminatie verergert in crisissituaties

Uit het onderzoek blijkt dat meisjes in elk kamp ook specifieke problemen hebben. Meisjes uit vluchtelingenkampen in Zuid-Sudan geven aan dat ze zelfmoordgedachten hebben als gevolg van de onveilige situatie. Ook vertellen de meisjes daar dat ze minder eten te krijgen dan hun mannelijke familieleden. In Cox’s Bazar zeggen de tienermeisjes nauwelijks uit hun tenten te mogen komen uit angst dat ze iets wordt aangedaan, maar ook omdat ze het huishouden moeten doen. De meisjes uit Lake Chad vertellen bang te zijn om ontvoerd te worden. Ouders en andere leden uit die gemeenschap geven aan dat de dreiging om ontvoerd te worden er alleen is voor meisjes en niet voor jongens.

Girls Right Watch with posters/signs

Psychische steun en dignity kits

Plan International roept de internationale hulpverlening op beter naar meisjes te luisteren en hun behoeften zorgvuldig te inventariseren. Meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld worden vaak gestigmatiseerd en hebben hulp nodig om hun trauma’s te verwerken. Plan International biedt daarom psychische steun aan meisjes in crisisgebieden. Ook worden er dignity kits uitgedeeld aan meisjes, met onder andere herbruikbaar maandverband, een zaklantaarn en een fluitje zodat ze ’s nachts veiliger naar het toilet kunnen. Door de sanitaire producten uit deze kit kunnen de meisjes ook naar school als ze ongesteld zijn. De internationale hulpverlening moet meer rekening houden met de specifieke behoeften en capaciteiten van meisjes en jonge vrouwen in crisissituaties.

De volledige rapporten zijn hier te lezen


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Charlotte Smit, persvoorlichter Plan International op 06-81619414

Plan International Nederland
Plan International Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in meer dan 50 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.