Plan International noemt verzwakking resolutie VN-Veiligheidsraad wreed en inhumaan

Plan International vindt het onacceptabel dat de VN-Veiligheidsraad een tekst heeft aangenomen die meisjes en vrouwen het recht ontzegt op toegang tot levensreddende humanitaire diensten, terwijl het voornaamste doel van de resolutie is om meisjes en vrouwen in conflict prioriteit te geven. Het wordt internationaal erkend dat verkrachting wordt ingezet als oorlogswapen. Het ontzeggen van toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidzorg voor meisjes en vrouwen die de meest verschrikkelijke vormen van geweld hebben moeten doorstaan is wreed, inhumaan, vernederend en een schending van mensenrechten. Plan International verwelkomt de inspanningen van de leden van de Veiligheidsraad en andere lidstaten die de noodzaak van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor overlevenden hebben verdedigd.

Op 23 april nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie over seksueel geweld in conflict aan (resolutie 2467). Omdat de Verenigde Staten dreigden met een veto, stemden de leden van de Veiligheidsraad ermee in dat alle verwijzingen naar seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) werden geschrapt.

Plan International is verbijsterd over het totale gebrek aan respect voor de rechten van meisjes en vrouwen die verkrachting hebben overleefd. Dit brengt het leven van meisjes en vrouwen die verschrikkelijk geweld hebben ervaren ernstig in gevaar.
Dit probleem mag niet worden gepolitiseerd. Het ontzeggen van toegang tot levensreddende humanitaire diensten aan meisjes en vrouwen is een ernstige schending van de mensenrechten en ondermijnt de beloften van de VN op het gebied van gendergelijkheid. Medische hulp na een verkrachting, nood-anticonceptiemiddelen, veilige abortus, zorg voor, tijdens en na de bevalling, en diensten om seksueel overdraagbare infecties (inclusief HIV) te voorkomen en te behandelen, zijn van vitaal belang.
Alle VN-lidstaten en VN-agentschappen moeten hun beloften nakomen om meisjes en vrouwen in conflicten te beschermen en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, psychosociale steun en bestaanszekerheid.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cecile Wansink, tel 06-43826253 (cecile.wansink@plannederland.nl), of Jan Ormel, tel 06-45245294 (jan.ormel@plannederland.nl).

Plan International Nederland
Plan International werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in meer dan 50 ontwikkelingslanden. Plan International komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.
www.planinternational.nl 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.