Meer dan 2 miljoen mensen geholpen met opbrengst Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’

  • 17 mei 2018

Een jaar na de Giro555-actie voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Sudan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen hebben meer dan twee miljoen mensen in deze gebieden hulp ontvangen met Giro555-geld. Inmiddels is 100% van de opgehaalde 35 miljoen euro besteed. Het grootste deel van het geld is besteed aan voedsel (43 procent), levensonderhoud (23 procent) en water en sanitatie (17 procent). Vandaag verschijnt het eindrapport met de resultaten van de Nationale Actie. Hulp is in deze gebieden nog steeds hard nodig. De organisaties achter Giro555 blijven dan ook aandacht en steun vragen en hulp bieden.

Het is ruim een jaar geleden dat de nationale actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ voor de door de hongerrampen getroffen mensen in Zuid-Sudan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen van start ging. Door een combinatie van conflict, (extreme) droogte en ingestorte economieën leden 20 miljoen mensen in deze gebieden ernstige honger, waren bijna 1,5 miljoen kinderen zwaar ondervoed en werd in delen van Zuid- Sudan hongersnood uitgeroepen. Stephen O’Brien, hoofd Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, waarschuwde voor ‘de grootste humanitaire ramp sinds de Tweede Wereldoorlog’. Nederland bundelde haar krachten en bracht 35 miljoen euro bijeen voor hulp aan de slachtoffers.

Met de opbrengst van de nationale actie zijn uiteindelijk 2,1 miljoen mensen geholpen met voedsel, water en sanitatie, levensonderhoud en gezondheidszorg. Zo kregen meer dan 466.000 mensen voedselhulp en werden 439.000 kinderen gescreend op ondervoeding. Ook werden miljoenen liters water uitgedeeld en kregen meer dan 302.000 mensen hygiënevoorlichting. Meer dan 116.000 mensen ontvingen zaden en landbouwgereedschap of visgerei om weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien en meer dan 432.000 dieren werden ingeënt.

Farah Karimi, actievoorzitter: “Omkomen van de honger in de 21ste eeuw is onacceptabel, en dat liet men massaal blijken. Met haar overweldigende steun heeft het Nederlandse publiek de mensen in deze gebieden, maar ook de hulpverleners die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen, een hart onder de riem gestoken. Het gaat om gebieden waar de hulpverlening grote uitdagingen kent en kwetsbare groepen mensen wonen. De gebieden zijn groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar door een gebrekkige infrastructuur. De hulp werd ook bemoeilijkt door onveiligheid vanwege geweld en conflict, (extreme) droogte, ingestorte economieën, hevige regenval, slecht functionerende overheidsinstellingen, verplaatsingen van ontheemden en cholera. Ondanks al deze uitdagingen hebben de organisaties alles op alles gezet om noodhulp te verlenen en zo een groot aantal mensen geholpen. Daar ben ik enorm trots op.”

Giro 555 Hongersnood

Helaas is de situatie in veel gebieden nog zeer zorgelijk en blijft hulp hard nodig. Waar in sommige regio’s directe nood is afgewend, nam het aantal mensen in voedselnood op andere plekken toe. Vooral in de landen Jemen en Zuid-Sudan is de situatie door een toename van het geweld verslechterd. In Jemen verdubbelde het aantal mensen in ernstige voedselnood in een jaar tijd. Veel hulporganisaties achter Giro555 werkten al in de getroffen landen en zullen aandacht en steun blijven vragen en noodhulp blijven verlenen. Daarnaast spreken zij de lokale overheden en internationale gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid voor het werken aan structurele oplossingen.

Noot voor de redactie: Voor vragen of contact met hulpverleners of experts die bij de hulp betrokken waren of zich nu in deze landen bevinden: Eva Barneveld (voorlichter Giro555), 06-10812100.

Lees hier de volledige eindrapportage  

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.