Investeren in middelbaar onderwijs voor meisjes leidt tot 10% stijging van het bnp van opkomende economieën

Londen, 28 oktober 2020 – Investeringen die meisjes in staat stellen voortgezet onderwijs af te ronden, kunnen leiden tot een 10% stijging van het bnp in opkomende economieën. Investeren in onderwijs alleen is hiervoor niet voldoende. Ook de barrières die meisjes belemmeren naar school te gaan, zoals kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en gender gerelateerd geweld, moeten worden meegenomen. Zo blijkt uit een nieuw rapport van Citi Bank Global Insights en Plan International.

Volgens het rapportThe Case for Holistic Investment in Girls – Improving Lives, Realizing Potential, Benefiting Everyone’ kan het bnp (bruto nationaal product) van opkomende economieën tegen 2030 met 10 procent toenemen als alle meisjes hun middelbare school voltooien. In het rapport zijn acht lage- en lage middeninkomenslanden geanalyseerd: Ghana, Uganda, Mali, El Salvador, Bolivia, India, Laos en Egypte.

Het onderzoek van Citi en Plan International toont ook aan dat een totale investering van slechts $1,53 per dag per meisje in opkomende economieën een enorme impact heeft op het algehele economische potentieel van landen. Hierbij zijn de kosten inbegrepen voor onderwijs en interventies die kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en geweld tegen meisjes voorkomen en economische capaciteit en onafhankelijkheid opbouwen.

Al vóór de COVID-19-crisis gingen meer dan 130 miljoen meisjes wereldwijd niet naar school. Volgens UNESCO zullen dit er na de crisis ruim 11 miljoen meer worden doordat ze niet meer terugkeren naar school. Adolescente meisjes over de hele wereld, maar vooral in opkomende economieën, stuiten op belemmeringen bij de toegang tot en het voltooien van kwaliteitsonderwijs, om economisch onafhankelijk te worden, deel te nemen aan de beroepsbevolking en om een ​​gezond leven zonder geweld te leiden.

Data over meisjes ontbreken

Een grote uitdaging bij het aanpakken van de barrières die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan, is het gebrek aan hoogwaardige en inclusieve data. Vrouwen en meisjes worden over de hele wereld systematisch uit de dataverzameling en analyses gehouden. De voortgang van SDG5, het Duurzame Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties dat gendergelijkheid meet, kan nauwelijks worden gemonitord omdat 80 procent van de benodigde data hiervoor ontbreekt. Slechts 13 procent van de landen besteedt middelen aan het verzamelen van data over gender. Meisjes en adolescenten zijn extra onzichtbaar, omdat de meeste officiële bronnen alleen data verzamelen over meisjes en vrouwen van 15-49 jaar.

Citi en Plan International werken samen aan het dichten van deze cruciale kenniskloof door een van de meest holistische datasets ooit te creëren over de economische en sociale voordelen van investeren in adolescente meisjes en jonge vrouwen.

“In de COVID-19-herstelplannen moeten we prioriteit geven aan investeringen in onderwijs en het welzijn voor meisjes om community’s en economieën fundamenteel sterker uit de crisis te laten komen, aldus Anne-Birgitte Albrectsen, CEO van Plan International. “Het is cruciaal dat we verder gaan dan alleen investeren in onderwijs op zich. Barrières die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan zoals kindhuwelijken, gender gerelateerd geweld en tienerzwangerschappen moeten we doorbreken. Uit dit rapport blijkt dat holistische investeringen in alle aspecten van het leven van meisjes resulteren in een hoger bnp, een hoog investeringsrendement voor landen en een rechtvaardiger wereld.”

Na 2030 kan nóg meer economisch rendement worden behaald dankzij de cumulatieve effecten van de voordelen en door de impact die het onderwijs aan meisjes ook zal hebben op gezinnen en community’s.

“De bijzondere waarde van de samenwerking tussen Citi en Plan International komt voort uit het samenbrengen van de economische en sociale argumenten en het presenteren van een solide investeringsdossier met meerdere componenten”, aldus Andrew Pitt, Global Head of Research Citi.

“Het wegnemen van belemmeringen voor het onderwijs en de ontwikkeling van meisjes kan de sleutel zijn tot het bereiken van veel van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling”, voegt hij eraan toe.


NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christa Gray-Nooitgedagt op 06-51791455 of Cécile Wansink op 06-43826253 of mail naar pers@planinternational.nl
Wij kunnen u ook in contact brengen met Citi Research.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.