Hongersnood leidt tot geweld tegen meisjes en vrouwen in Somalië

Amsterdam, 9 september 2022 – Nu verschillende regio’s in Somalië balanceren op de rand van hongersnood, waarschuwt Plan International voor een dubbele crisis van honger en gendergerelateerd geweld. Meisjes en vrouwen in het land melden een toename van het aantal verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld, als gevolg van de ergste droogte in de Hoorn van Afrika sinds 40 jaar.

Door vier mislukte regenseizoenen als gevolg van klimaatverandering en stijgende voedselprijzen worstelen Somaliërs om het hoofd boven water te houden. De extreme armoede waarin gezinnen en gemeenschappen zich bevinden is een voorbode van geweld tegen meisjes en vrouwen, omdat ouders of verzorgers hun toevlucht nemen tot negatieve copingstrategieën.

Negatieve copingstrategieën

Zo ontstaan er spanningen in huishoudens wanneer er geen eten op tafel staat, mannen door gebrek aan werk meer thuiszitten of gezinnen in hun zoektocht naar voedsel en water gedwongen intrekken bij familie. Dit blijkt ook uit het stijgende aantal meldingen van gendergerelateerd geweld in Somalië: 50 procent van de vrouwen kreeg dit jaar al te maken met fysiek of seksueel partnergeweld, ten opzichte van 43 procent in 2021.

Tijdens crises neemt genderongelijkheid toe, benadrukt Sadia Allin, directeur bij Plan International in Somalië: “Voedselschaarste raakt meisjes en vrouwen het hardst. Meisjes krijgen als laatste te eten en worden eerder dan jongens van school gehaald. Zij moeten steeds langer zoeken naar voedsel en water, wat hen extreem kwetsbaar maakt voor seksueel of fysiek geweld. Ook worden zij vaker gedwongen jong te trouwen, zodat het gezin een mond minder te voeden. Zo spraken we wanhopige ouders die hun dochters al vanaf veertien jaar uithuwelijkten.”

Afnan, 12, moest stoppen met school omdat haar ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Nu zoekt ze dagelijks naar voedsel en water.

Toename seksueel geweld

Van de inwoners die Plan International in de regio’s Sool, Sanaag en Togdheer in Somaliland ondervroeg, ziet ruim een derde van de ondervraagden door de droogte de veiligheidsrisico’s voor meisjes en vrouwen toenemen. Nog eens 30 procent kent een meisje of vrouw die in de laatste zes maanden slachtoffer is geworden van seksueel of ander gendergerelateerd geweld. De cijfers zijn een voorzichtige schatting, gezien het stigma dat ligt op het melden van seksueel geweld.

Merendeel ontheemden is vrouw

Inmiddels hebben ruim een miljoen Somaliërs hun huis moeten verlaten op zoek naar water, voedsel, werk of humanitaire hulp. Vrouwen en kinderen vormen het merendeel van deze groep ontheemden. Zij komen veelal terecht in provisorische huisvesting, wat extra risico’s met zich meebrengt voor hun veiligheid.

Sadia Allin: “Iedere dag groeit het aantal meisjes wiens rechten geschonden worden door verkrachting, geweld of uithuwelijking. Het had nooit zover mogen komen. De nood voor internationale actie is urgenter dan ooit tevoren.”

Iedere dag groeit het aantal meisjes wiens rechten geschonden worden door verkrachting, geweld of uithuwelijking.

Dit doet Plan International

Plan International bestempelt de crisis in Somalië als code rood. De programma’s op het gebied van kindbescherming en noodonderwijs worden opgeschaald en de organisatie verzorgt dagelijks noodwatertransporten. Door cash transfers houden gezinnen toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en kunnen zij voedsel kopen, waarmee zij ook de economie stimuleren. Ook werkt Plan International aan bewustwording van het groeiende risico op geweld, uitbuiting en misbruik waarmee meisjes en jonge vrouwen tijdens deze crisis worden geconfronteerd.

 —————————————————————————————————————

Noot voor de redactie
Sadia Allin, directeur van Plan International Somalie, is beschikbaar voor interviews. Neem voor meer informatie contact op met Anniek Groothuis (06-41026557) of mail naar pers@planinternational.nl

Over Plan International
Plan International is een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan International streeft naar een rechtvaardige wereld die de rechten van kinderen en gelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen bevordert. Plan International werkt al meer dan tachtig jaar aan duurzame armoede- en onrechtbestrijding en betere levensomstandigheden van kinderen en jongeren in meer dan vijftig landen in Afrika, Azië, Midden Oosten en Latijns-Amerika.

 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.