Sustainable Development Goals

In september 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Het streven is om deze in 2030 gerealiseerd te hebben. Plan International onderschrijft de SDG’s en draagt zoveel mogelijk bij aan het realiseren van de doelen. Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben.

Plan zet zich met name in voor de onderstaande doelen:

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 5

Gendergelijkheid


5.2: Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, inclusief vrouwenhandel en seksuele – en andere soorten uitbuiting.
5.3: Het uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kindhuwelijken, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn


3.1: Tegen 2030 de moedersterfte wereldwijd terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 geboortes.
3.7: Tegen 2030 toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor iedereen garanderen, inclusief gezinsplanning, informatie en voorlichting en de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 4

Kwaliteitsonderwijs


4.4: Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden (inclusief technische en – beroepsvaardigheden) voor banen en ondernemerschap aanzienlijk vergroten.
4.5: Tegen 2030 genderongelijkheid wegnemen in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang op alle niveaus, inclusief onderwijs en beroepsopleidingen voor mensen in kwetsbare posities, mensen met een beperking, inheemse volken en kinderen in kwetsbare situaties.

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 6

Schoon water en sanitair


6.1: Tegen 2030 universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater.
6.2: Tegen 2030 toegang tot fatsoenlijke en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de benodigdheden van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 8

Waardig werk en economische groei


8.5: Tegen 2030 volledige werkgelegenheid en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een beperking, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.
8.6: Tegen 2020 het aandeel van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs of opleiding volgen aanzienlijk verminderen.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10

Ongelijkheid verminderen


10.2: Tegen 2030 sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en actief bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische status.
10.3: Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheid wegnemen, onder andere door het afschaffen van discriminerend beleid, discriminerende wetten en praktijken en door het bevorderen van geschikte wetgeving, beleid en actie.

SDG 16: Vrede, gerechtigheid en sterke publieke diensten

SDG 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten


16.2: Een einde maken aan misbruik, uitbuiting, handel, marteling en alle andere vormen van geweld tegen kinderen.
16.7: Besluitvorming representatief en inclusief maken op alle niveaus, ook voor kinderen en jongeren.

Achtergrond SDG’s

De Sustainable Development Goals zijn bedoeld om richting en inhoud te geven aan het beleid van de lidstaten van de Verenigde Naties, maar ook voor organisaties zoals Plan International. Een belangrijk aspect van de SDG’s is dat álle landen meedoen, niet alleen ontwikkelingslanden. Daarnaast hangen de doelen allemaal sterk met elkaar samen.

Volgens de VN gaan de SDG’s verder waar de Millennium Development Goals – de millenniumdoelen -zijn gestopt, maar zijn ze veel ambitieuzer. Bovendien zijn de SDG’s niet alleen binnen de muren van de VN bedacht, maar mocht iedereen er over meepraten. Burgers konden via een online enquête stemmen op de thema’s die zij belangrijk vonden. Zo hebben wereldwijd uiteindelijk bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.