Financieel beleid

Elke euro zo goed mogelijk besteden

Plan International wil elke euro zo goed mogelijk besteden. Zoveel mogelijk geld gaat direct naar onze doelbesteding. In het boekjaar 2022/2023 besteedden we 92,2 procent van onze inkomsten aan:

  • het opstarten, uitvoeren en begeleiden van de projecten in de landen waar we werken;
  • draagvlakversterking en voorlichting;
  • bewustwording in Nederland.

De rest van het geld werd besteed aan het werven van nieuwe donateurs en subsidies (6,5 procent) en beheer en administratie (1,3 procent).

Meer weten? Lees alles over onze resultaten en bestedingen van het afgelopen boekjaar in het jaarverslag.

Strenge controle op de bestedingen

Iedere euro telt, dus Plan International controleert streng hoe het geld wordt besteed. In gedetailleerde procedures is elke stap van de besteding van fondsen vastgelegd. De interne accountantsdienst van de wereldwijde Plan International federatie controleert jaarlijks de uitgaven in de landen waar we programma’s uitvoeren en rapporteert deze aan het internationale bestuur. Daarnaast worden het jaarverslag en specifieke verantwoordingsverslagen van Plan International in Nederland (zoals het Verslag MFP) ieder jaar gecontroleerd door externe accountants van PwC.

Bijdragen van alle kindsponsors

De bijdragen van alle kindsponsors worden via het kantoor van de wereldwijde Plan International federatie verzameld, beheerd en verdeeld over de ruim 50 lage- en middeninkomenslanden waar Plan International werkt. We geven geen geld rechtstreeks aan kinderen of hun familie. De bijdragen gaan naar gemeenschapsprojecten in de directe leefomgeving van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan inentingsprogramma’s, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of aan het aanleggen van watersystemen. Van deze verbeteringen profiteren de gesponsorde kinderen, maar ook alle andere kinderen in de gemeenschap.

Overheidssubsidie en bijdragen uit het bedrijfsleven

Behalve de bijdragen van particuliere sponsors ontvangt Plan International in Nederland ook subsidie van de overheid en bijdragen uit het bedrijfsleven. Deze fondsen worden in overleg met de overheid en de bedrijven besteed.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.