Terugkijken op een jaar Girls Advocacy Alliantie

 • 8 augustus 2017

In 2016 ging het vijfjarige programma van de Girls Advocacy Alliantie (GAA) van start. In de Girls Advocacy Alliantie werkt Plan International samen met de organisaties Terre des Hommes en Defence for Children – ECPAT aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en aan het versterken van hun economische kansen in de samenleving door middel van lobby en advocacy. Het programma loopt van 2016 – 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen.

Het programma pleit voor betere wetgeving en beleid en betere uitvoering van bestaande wetten en regels door overheden en bedrijven. Na afronding van het eerste jaar, kijken we hoe dat is verlopen. In het Girls Advocacy Alliantie jaarverslag 2016  (en onderaan deze pagina) lees je alles over de voortgang, de belangrijkste veranderingen en de financiën van het programma.

De opstart van het programma

De eerste maanden van 2016 stonden in het teken van het maken van plannen en doelstellingen voor het programma. De daadwerkelijke uitvoering van het GAA-programma startte in de meeste landen in augustus of september 2016.

Resultaten 2016

Ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving, normen en waarden kosten tijd. Toch zijn al een aantal tekenen gesignaleerd van belangrijke positieve veranderingen als gevolg van – onder andere – GAA-activiteiten. Een aantal resultaten:

 • GAA-partners gingen met lokale, traditionele en religieuze leiders in gesprek om gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting hoger op de agenda te krijgen; In Noord Gondar in Ethiopië bijvoorbeeld besteden religieuze leiders nu tijdens hun diensten in kerken en moskeeën aandacht aan de risico’s van kinderhandel.
 • Er zijn veel lokale organisaties en (jongeren)groepen die met steun van GAA-partners in actie kwamen om meer draagvlak te creëren voor de rechten en positie van meisjes en jonge vrouwen; kinderrechtenactivisten in Cebu op de Filippijnen ontwikkelden een gezamenlijk actieplan en startten een gezamenlijke facebookpagina en een chatgroep en in Nairobi, Kenia werken 35 gender werkgroepen voortaan actief samen aan de preventie van seksueel geweld.
 • Overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties besteedden meer aandacht aan gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting; de Oegandese overheid bijvoorbeeld, ontwikkelde een nationaal beleid en een actieplan om gender-gerelateerd geweld uit te bannen. Ook kwam er een media strategie, in samenwerking met het Ministerie van Gender Arbeid en Sociale Ontwikkeling.
 • Ook enkele bedrijven leken al meer belang te hechten aan deze onderwerpen. Er is gebouwd aan contacten met bedrijven en ondernemingen; in de stad Oromoc op de Filipijnen hebben 21 bedrijven regels en beleid ontwikkeld om vrouwelijke medewerkers gelijke kansen te geven, en hen beter te beschermen tegen gender-gerelateerd geweld.
 • Er zijn gunstige veranderingen in wetgeving en beleid doorgevoerd, zowel door lokale leiders als door overheidsinstanties; de Liberiaanse overheid heeft GAA-partners uitgenodigd om bij te dragen aan de formulering van een nationaal beleid op het gebied van kinderbescherming en kinderrechten en in Telfetit in Ethiopië werd een lokale verordening aangepast en uitgebreid met artikelen over kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.
 • Er zijn voorbeelden van verbeterde uitvoering en opvolging van bestaande wetten en beleid; in Ethiopië zijn anti-HTP (Harmful Traditional Practices) comités opgericht, bestaande uit leerkrachten, politie agenten en gerechtelijke ambtenaren.
 • De Girls Advocacy Alliance stelt gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting ook in internationale fora aan de kaak; mede dankzij de inspanningen van GAA partners riep de Afrikaanse Unie het afgelopen jaar lidstaten op om actieplannen in te dienen voor de bestrijding van  kindhuwelijken en de versterking van leiderschapskwaliteiten van meisjes en jonge vrouwen.

Uitdagingen

 • Programma’s die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding zijn complex en onvoorspelbaar. Flexibelheid is dus geboden. Soms probeer je iets wat niet blijkt te werken of een ander effect heeft dan beoogt. Dan moet je bijsturen.
 • Het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden kost tijd, vooral bij organisaties die nog niet eerder met elkaar hebben samengewerkt.
 • In Ethiopië kampten de organisaties met strenge overheidsregels en lange goedkeuringsprocedures
 • In Oeganda, de Filippijnen en Kenia zorgden nationale verkiezingen voor vertraging in de uitvoering van lobbyplannen en advocacy campagnes.

In 2017 bouwen de GAA-organisaties en hun partners voort op deze eerste positieve veranderingen.

Jaarverslag Girls Advocacy Alliantie 2016

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.