Plan International: kinderen in Oekraïne hebben onmiddellijk bescherming nodig

  • 28 februari 2022

Plan International maakt zich grote zorgen over het conflict in Oekraïne en de risico’s voor het welzijn van kinderen.

Unni Krishnan, Noodhulp Directeur bij Plan International: “Onze gedachten zijn bij de kinderen en jongeren in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over het welzijn van de inwoners van Oekraïne en van de mensen die op de vlucht zijn. We zijn diep bedroefd door het geëscaleerde conflict en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Plan International onderschrijft de internationale oproep om het oorlogsgeweld onmiddellijk te stoppen.

Het conflict brengt de bevolking van Oekraïne enorm veel leed toe. We roepen alle betrokken partijen op om de internationale mensenrechten en het humanitair recht te respecteren en kinderen in bescherming te nemen. Essentiële voorzieningen voor kinderen, zoals ziekenhuizen, scholen, stroomvoorzieningen en drinkwatersystemen mogen nooit doelwit zijn van geweld.”

Direct humanitaire hulp nodig

Kinderen, families en alle anderen die op de vlucht slaan voor het geweld, verdienen bescherming en opvang. We roepen daarom alle landen op om de verplichtingen uit het VN-Vluchtelingenverdrag na te komen. Daarin staat ook dat mensen op de vlucht niet teruggestuurd mogen worden naar een land waar zij gevaar lopen.

Het oorlogsgeweld heeft een enorme impact, ook op de levens van kinderen en vrouwen. Zij zijn extra kwetsbaar tijdens conflictsituaties. Er is daarom direct humanitaire hulp nodig. Kinderen, hun families en andere ontheemden hebben recht op water, voedsel, medicijnen en onderwijs, evenals bescherming tegen (gendergerelateerd) geweld. Militair conflict vergroot daarnaast het risico op mensenhandel, zeker voor vrouwen en kinderen.

Plan International roept alle autoriteiten op om mensen- en kinderrechten te beschermen en humanitaire hulporganisaties toegang te geven tot de getroffen gebieden.

Wat doet Plan International?

Plan International monitort de situatie nauwgezet en heeft een team met noodhulpexperts naar Polen, Roemenië en Moldavië – de grenslanden van Oekraïne – gestuurd. Het team gaat met potentiële hulpverleningspartners in gesprek over de opvang van vluchtelingen en de rol die Plan International kan gaan vervullen.

 
 
 
 
 

Op zoek naar een cadeau met betekenis?

Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij!

Kerstkaarten Plan International
Shop jouw cadeau

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.