Grote zorgen over meisjes- en vrouwenrechten in Afghanistan met Taliban aan de macht

  • 19 augustus 2021

Afgelopen zondag heeft de Taliban de macht gegrepen in Afghanistan. De zwaarbevochten vooruitgang in rechten voor meisjes en vrouwen van de afgelopen twintig jaar lijkt onder druk te staan. Er zijn meldingen van vrouwen die aangeven niet meer naar hun werk te mogen en alleen bedekt en met een mannelijke begeleider de straat op kunnen. Ook zijn er berichten dat de Taliban langs de deuren gaat om ‘huwbare’ meisjes op te eisen. Plan International roept de internationale gemeenschap op om internationale mensenrechten te waarborgen.

Sinds de Taliban de macht heeft gegrepen in Afghanistan komen er steeds meer verhalen in het nieuws over schendingen van mensenrechten. Plan International is niet werkzaam in Afghanistan, maar we zijn zeer bezorgd over de escalerende situatie. Als organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen wereldwijd, en in het bijzonder voor gelijkheid voor meisjes, dringt Plan International erop aan dat de rechten van iedereen worden gerespecteerd. Met name de rechten van meisjes en vrouwen, die extra kwetsbaar zijn. Iedereen moet vrij zijn om deel te kunnen nemen aan het economische, sociale en politieke leven in Afghanistan.

Recht op bescherming en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien in een land dat vrij is van geweld. Ze hebben het recht om naar school te kunnen gaan, zich veilig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. Het is dan ook van groot belang dat de zwaarbevochten vooruitgang die in de laatste twintig jaar op het gebied van onderwijs voor meisjes geboekt is in Afghanistan niet wordt teruggedraaid. Ook moeten meisjes en vrouwen beschermd worden tegen de dreiging van seksueel geweld en gedwongen huwelijken.

Solidariteit met meisjes en vrouwen

Plan International steunt alle initiatieven die gericht zijn op het respecteren van internationale mensenrechten. We roepen de internationale gemeenschap op tot solidariteit met meisjes en vrouwen in Afghanistan. Dit vereist dat internationale verplichtingen worden gehandhaafd. Hieronder valt ook dat mensen die hulp en bescherming nodig hebben, bereikt moeten kunnen worden en dat de grenzen openblijven zodat mensen zich vrij en veilig kunnen bewegen. Het houdt ook in dat asiel wordt verleend aan diegenen die bescherming nodig hebben, met als prioriteit kinderen, jongeren, kwetsbare vrouwen en mensenrechtenactivisten.

 

* Header foto genomen door Mohammed Rahmani

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.