7 acties waarmee Plan meisjesbesnijdenissen bestrijdt

Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van besnijdenis. Deze verschrikkelijke verminking bestaat uit het gedeeltelijk of helemaal wegsnijden van de vrouwelijke genitaliën, zonder dat daar een medische reden voor is. Elke dag lopen ruim 8000 meisjes het risico om besneden te worden. En dat moet stoppen!

Plan zet zich al jaren in voor het uitbannen van meisjesbesnijdenis, want kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van geweld en uitbuiting. De projecten zijn onder meer opgezet in Egypte, Mali, Ethiopië, Sudan en Kenia.

Zo bestrijdt Plan meisjesbesnijdenissen:

1. Voorlichting aan meisjes en ouders

De kans op lichamelijke, psychische en seksuele klachten zijn bij meisjesbesnijdenissen groot. Veel meisjes en vrouwen leggen bij klachten echter geen verband met hun besnijdenis. Daarom geeft Plan voorlichting over de risico’s van meisjesbesnijdenissen.

vrouw besnijdster meisjesbesnijdenis

2. Voorlichting traditionele besnijdsters

Bijna alle besnijdenissen worden door vrouwen uitgevoerd. Deze vrouwen bekleden een belangrijke maatschappelijke functie en ze genieten veel aanzien in het dorp. Plan zorgt ervoor dat vrouwen voorlichting krijgen over de gevaren van besnijdenissen en zorgt dat ze een andere bron van inkomen krijgen.

Jacqueline uit Guinee verdiende jarenlang haar geld met het besnijden van meisjes. Zij besloot na gesprekken met medewerkers van Plan haar mes neer te leggen.

meisjesbesnijdenis3. Taboes en fabels doorbreken

Er bestaan veel taboes en fabels over besnijden. Een onbesneden vrouw zou te vies zijn om eten te maken voor een echtgenoot. Ook zouden mannen, wanneer ze met een onbesneden vrouw seks hebben, impotent raken. Plan helpt met publiekscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten dit soort fabels en taboes de wereld uit.

meisjesbesnijdenis4. Bevorderen van het zelfvertrouwen van meisjes

Voor veel meisjes is het vanzelfsprekend. Op een bepaalde leeftijd worden ze besneden, zoals alle meisjes in het dorp. Ze weten niets over de gevaren. En ze weten ook niet dat ze ertegen in opstand kunnen komen. Op basisscholen richt Plan speciale meisjesclubs op. De clubleden hebben een belangrijke missie: een einde maken aan meisjesbesnijdenis. Thuis en in hun omgeving vertellen ze onvermoeibaar hoe schadelijk deze traditie is en ze steunen hun leeftijdsgenoten om ‘nee’ te zeggen tegen besnijdenis.

Lees meer over de club van onbesneden meisjes

5. Rolmodellen beïnvloeden

In veel ontwikkelingslanden worden traditionele leiders gerespecteerd door iedereen. Hun invloed is doorslaggevend in de strijd tegen meisjesbesnijdenissen. Plan werkt met sleutelfiguren, zoals lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze leiders en andere rolmodellen. die op grond van hun voorbeeldfunctie blijvende gedragsverandering kunnen stimuleren. Steeds meer dorpsleiders ondertekenen de ‘zero tolerance’-verklaring, waarin zij verklaren alle besnijdenissen tegen te houden.

meisjesbesnijdenis6. Betrekken van mannen en jongens bij het aanpakken van genderongelijkheid

Over meisjesbesnijdenissen praten is in veel landen een taboe. Daar praat je niet over en al helemaal niet als je een man bent. In de voorlichting richt Plan zich ook op mannen en jongens. In bijeenkomsten wordt gediscussieerd over het onderwerp. Het doel is om voorlichting te geven en mannen ook aan te moedigen dit gebruik af te schaffen. Op scholen zet Plan jongensclub op, waar fel wordt gediscussieerd over tradities, wat ze betekenen en of ze niet moeten verdwijnen.

Lees meer over: Steeds meer mannen zeggen nee tegen meisjesbesnijdenis

7. Wetgeving en beleid

Meisjesbesnijdenis is een wereldwijd probleem. Plan lobbyt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Plan zet zich in voor verbetering van wetgeving en beleid om meisjesbesnijdenissen tegen te gaan en te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door: het motiveren van politici en beleidsmakers, lobby om meisjesbesnijdenis hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden en door onderzoek om de schadelijke gevolgen van meisjesbesnijdenis te onderbouwen.

Bronnen:

We mogen onze ogen niet sluiten voor meisjesbesnijdenis.

Strijd met ons mee tegen dit onrecht!

Maak het verschil
 
 
 
 
 

Stop meisjesbesnijdenis!

Elk jaar lopen 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Verminkt voor het leven. Dit onrecht tegen meisjes moet stoppen! Samen met jou geven we meisjes een beter leven. Meisje voor meisje.

Kim Feenstra tegen meisjesbesnijdenis
Sluit je aan bij de strijd!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.