Meisjesbesnijdenis: dit doet Plan

Plan zet zich al jaren in voor het uitbannen van meisjesbesnijdenis, want kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van geweld. De projecten van Plan zijn onder meer opgezet in Mali, Sierra Leone, Guinee, Senegal, Egypte, Ethiopië, Sudan en Kenia. In de strijd tegen meisjesbesnijdenis geeft Plan voorlichting over de gezondheidsrisico’s en de rechten van meisjes op het gebied van seksuele gezondheid en zelfbeschikking. Met publiekscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten worden fabels en taboes de wereld uit geholpen.

Plan werkt samen met besnijdsters, lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze leiders en andere rolmodellen om blijvende gedragsverandering te stimuleren. Plan moedigt lokale chiefs, burgemeesters en dorpsoudsten aan zich openlijk uit te spreken voor zero tolerance tegen het besnijden van meisjes en gemeenschappen officieel besnijdenisvrij te maken. Ten slotte lobbyt Plan bij nationale en regionale overheden en bij parlementariërs om meisjesbesnijdenis strafbaar te stellen.

meisjes nemen deel aan voorlichting over meisjesbesnijdenis in Egypte
Meisjes nemen deel aan een voorlichtingsbijeenkomst over meisjesbesnijdenis in Egypte

Vaste programmaonderdelen:

  • Mobiliseren van sleutelfiguren als ‘agents of change’, waaronder veel jongeren.
  • Lobby voor strafgevende wetgeving en de handhaving daarvan.
  • Bewustwording en gedragsverandering bij de invloedrijke personen binnen families die beslissen over meisjesbesnijdenis (in Mali zijn dit bijvoorbeeld de grootmoeders, in Kenia soms de man).
  • Bevorderen van het zelfvertrouwen van meisjes en voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
  • Betrekken van mannen en jongens bij het aanpakken van genderongelijkheid in het kader van meisjesbesnijdenis en SRGR.
  • Inzetten van publiekscampagnes en media.
  • Dorpen zich meisjesbesnijdenis-vrij laten verklaren en hier intern controle op laten uitvoeren door lokale kindbeschermingscomités.
Lees ook: 7 acties waarmee Plan meisjesbesnijdenissen bestrijdt

Mannen en meisjesbesnijdenissen

Door goede voorlichting en het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis, zeggen steeds meer mensen ‘nee’. Zowel vrouwen als mannen. Daarom worden ook mannen ingezet om deze schadelijke praktijken uit te bannen. Zij kunnen ervoor pleiten dat zij geen besneden vrouw als huwelijkspartner willen en dat meisjes en vrouwen dezelfde seksuele rechten hebben als jongens en mannen. Ondertussen vindt bijna twee derde van de mannen en vrouwen in Afrika dat meisjesbesnijdenis moet stoppen.

Lees over mannen die 'nee' zeggen tegen meisjesbesnijdenis.

Zien we verbetering?

De afgelopen dertig jaar is er een positieve verandering te zien in het aantal slachtoffers van meisjesbesnijdenissen. Het tij begint te keren. In Mali bijvoorbeeld, vindt 76 procent van de besneden vrouwen in Plan-gebieden dat deze pijnlijke traditie moet stoppen. Toegenomen kennis over de negatieve effecten van besnijdenis, veranderende attitudes van mannen en grotere weerbaarheid van meisjes en vrouwen, ondersteund door wetgeving, zorgen voor een gestage daling van het aantal meisjes dat wordt besneden. In een groot deel van de gebieden waar Plan werkt zien we dat jonge meisjes al minder vaak slachtoffer worden dan hun moeders. Maar de weg is nog lang.

Terug naar dossier 'Meisjesbesnijdenis'

We mogen onze ogen niet sluiten voor meisjesbesnijdenis.

Strijd met ons mee tegen dit onrecht!

Maak het verschil

 
 
 
 
 

Red levens!

Stel je voor dat er geen IC is, geen voorlichting, geen zeep, geen water. De gevolgen van het coronavirus zullen voor veel families en kinderen desastreus zijn. Help mee om verspreiding tegen te gaan.

Waterfilter webshop cadeau
Doneer eenmalig!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.