Meisjesbesnijdenis: dit doet Plan

Plan International zet zich al jaren in tegen meisjesbesnijdenis want kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van geweld. Dit is onze aanpak om deze schadelijke traditie uit te bannen.

We hebben onder meer projecten opgezet in Mali, Sierra Leone, Guinee, Senegal, Egypte, Ethiopië, Sudan en Kenia. In de strijd tegen meisjesbesnijdenis geven we voorlichting over de gezondheidsrisico’s van meisjesbesnijdenis en over de rechten van meisjes op het gebied van seksuele gezondheid en zelfbeschikking. Met publiekscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten worden fabels en taboes de wereld uit geholpen.

Samenwerking en lobby

Plan werkt samen met besnijdsters, lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze leiders en andere rolmodellen om blijvende gedragsverandering te stimuleren. Plan moedigt lokale chiefs, burgemeesters en dorpsoudsten aan zich openlijk uit te spreken voor zero tolerance tegen het besnijden van meisjes en gemeenschappen officieel besnijdenisvrij te maken. Ook lobbyt Plan bij nationale en regionale overheden en bij parlementariërs om meisjesbesnijdenis strafbaar te stellen.

Meisjesbesnijdenis Stop FGM

Vaste programmaonderdelen van onze projecten:

  • Bewustwording en gedragsverandering bij de invloedrijke personen binnen families die beslissen over meisjesbesnijdenis (in Mali zijn dit bijvoorbeeld de grootmoeders, in Kenia soms de man).
  • Bevorderen van het zelfvertrouwen van meisjes en voorlichting geven over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
  • Betrekken van mannen en jongens bij het aanpakken van genderongelijkheid in het kader van meisjesbesnijdenis en SRGR.
  • Inzetten van publiekscampagnes en media.
  • Lobbyen voor strafgevende wetgeving en de handhaving daarvan.
  • Dorpen zich meisjesbesnijdenis-vrij laten verklaren en hier op laten controleren door lokale kindbeschermingscomités.
Lees ook: 7 acties waarmee Plan meisjesbesnijdenissen bestrijdt

Mannen erbij betrekken

Door goede voorlichting en het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis, zeggen steeds meer mensen ‘nee’ tegen meisjesbesnijdenis. Zowel vrouwen als mannen. Daarom worden ook mannen ingezet om deze schadelijke praktijken uit te bannen. Zij kunnen ervoor pleiten dat zij geen besneden vrouw als huwelijkspartner willen en dat meisjes en vrouwen dezelfde seksuele rechten hebben als jongens en mannen. Ondertussen vindt bijna twee derde van de mannen en vrouwen in Afrika dat meisjesbesnijdenis moet stoppen (Unicef, 2016).

Steeds meer mannen zeggen 'nee' tegen meisjesbesnijdenis

Positieve verandering

Er is een positieve verandering te zien en het verzet tegen deze traditie groeit gestaag. In landen waar meisjesbesnijdenis veel voorkomt is in de afgelopen twintig jaar het aantal meisjes en vrouwen dat hiertegen protesteert verdubbeld, van 27 procent naar 54 procent. In een groot deel van de gebieden waar Plan International werkt zien we dat jonge meisjes minder vaak slachtoffer worden van meisjesbesnijdenis dan hun moeders (Unicef, 2020).

Blijven strijden

Toegenomen kennis over de negatieve effecten van besnijdenis, veranderende standpunten van mannen en grotere weerbaarheid van meisjes en vrouwen, ondersteund door wetgeving, zorgen voor een daling van het aantal meisjes dat wordt besneden. Maar door COVID-19 wordt deze vooruitgang vertraagd, en er zullen naar schatting miljoenen besnijdenissen plaatsvinden die met behulp van projecten en voorlichting voorkomen hadden kunnen worden (UNFPA, 2020). Daarom blijft het belangrijk om tegen dit onrecht te blijven strijden.

Terug naar dossier 'Meisjesbesnijdenis'

We mogen onze ogen niet sluiten voor meisjesbesnijdenis.

Strijd met ons mee tegen dit onrecht!

Maak het verschil

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.