Startschot Schaatsen voor Water in Leeuwarden

  • 12 november 2018

In de Elfstedenhal in Leeuwarden gaf Annamarie Thomas het startschot voor de 18e editie van Schaatsen voor Water van Plan International Nederland. Ruim 500 scholieren uit Leeuwarden, Hilaard, Jorwert, Kollumerzwaag, Sexbierum en Sneek schaatsten mee. Door zo ver mogelijk te schaatsen halen zij geld op voor een project van Plan International Nederland in Ethiopië.

Foto: Erwin Kessing

Annamarie Thomas, ambassadeur Plan International Nederland

“Ik ben heel blij dat ik als ambassadeur van Plan International Nederland extra aandacht voor de Schaatsen voor Water-actie kan vragen. Voor mij is dit de 9de keer dat ik mag meedoen en daar ben ik ontzettend trots op. Het is ieder jaar weer geweldig om te zien hoe enthousiast de lagereschoolkinderen maar ook de ouders en leraren zich voor dit doel inzetten. Veilig water, schone toiletten: het klinkt zo vanzelfsprekend, maar het is letterlijk van levensbelang voor kinderen in Ethiopië.”

Door vervuild water of een gebrek aan water missen kinderen 400 miljoen schooldagen

Wereldwijd sterven elke dag bijna 2.000 kinderen als gevolg van vervuild water. Een gebrek aan water betekent vaak voor meisjes dat ze elke dag uren moeten lopen om water te halen. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Ook het ontbreken van goede wc’s op school is voor meisjes een belangrijke reden om met school te stoppen. Door vervuild water en slechte hygiëne zijn kinderen ook vaker ziek: jaarlijks missen jongens en meisjes ruim 400 miljoen schooldagen.

Kinderen krijgen toegang tot veilig drinkwater

Met de opbrengst van Schaatsen voor Water 2018 legt Plan International Nederland op basisscholen in Amhara, in het noordwesten van Ethiopië, een waterpomp en watertanks aan. Hierdoor hoeven meisjes geen water meer te halen en kunnen zij naar school. Ook worden aparte toiletblokken voor meisjes gebouwd en een invalidetoilet. Er komen speciale clubs waar leerlingen les krijgen over handen wassen, bacteriën en een juist gebruik van de wc’s. Dankzij de inzet van scholieren in Nederland krijgen duizenden kinderen in Ethiopië toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

Volg de opbrengst via het nieuwe platform www.planschaatsenvoorwater.nl

Schaatsen voor Water is een landelijk evenement van Plan International Nederland. De afgelopen weken hebben vrijwilligers ruim 350 gastlessen gegeven over het project op scholen in het hele land. Er doen van 12 tot 23 november zo’n 8.000 leerlingen mee, die zich laten sponsoren door familie, buren, vrienden en kennissen. De leerlingen gaan de uitdaging aan om 8 kilometer te schaatsen; dat is dezelfde afstand die kinderen in Ethiopië nu gemiddeld moeten lopen om water te halen. Dit jaar hebben de kinderen voor het eerst via de nieuwe website www.planschaatsenvoorwater.nl donateurs gezocht en daar kunnen ze per groep direct zien wat de donatiestand is. Met hun deelname kunnen de kinderen ook twee prijzen winnen. Er is een prijs voor de groep met de hoogste opbrengst en een sportiviteitsprijs voor de groep die de meeste kilometers heeft geschaatst.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Carin van Gaalen, persvoorlichter Plan International Nederland, tel: 020 205 49 64 / 06 12 15 36 68, e-mail: carin.van.gaalen@plannederland.nl.

Plan International Nederland
Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte projecten in ruim 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. www.planinternational.nl.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.