Meisjesrechten worden wereldwijd niet erkend en op grote schaal geschonden

  • 8 februari 2018

Vaag taalgebruik in het internationaal recht en de mogelijkheid van landen om voorbehouden te maken zijn de belangrijkste oorzaken van de ondermijning van rechten voor meisjes. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International: Girls’ Rights are Human Rights dat 7 februari is gepubliceerd. Het gaat dan vooral om specifieke bescherming van meisjes bij praktijken als kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen. Het internationaal recht heeft stelselmatig te weinig aandacht voor meisjes; veel staten ontlopen hun verantwoordelijkheid tegenover meisjes.

meisjesrechten
16-jarig meisje met haar 10 maanden oude dochter in Nicaragua

Meisjes onzichtbaar in internationale wetgeving

Plan onderzocht 1300 internationale juridische documenten in de periode van 1930 tot 2017. Uit het Planrapport Girls’ Rights are Human Rights  blijkt dat vaag taalgebruik en de mogelijkheid van landen om voorbehouden te maken de belangrijkste oorzaken zijn van het ondermijnen van meisjesrechten. In VN-verdragen zoals het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) en het VN-Kinderrechtenverdrag worden meisjesrechten nauwelijks expliciet genoemd. In slechts 5.638 (7,9 procent) van de 71.023 onderzochte paragrafen uit het internationaal recht worden de woorden ‘girl’ of ‘female child’ vermeld. ‘Women’ of ‘woman’ worden daarentegen in 16.554 (21,9 procent) paragrafen vermeld. Maar juist meisjes krijgen met specifieke problemen zoals tienerzwangerschappen en kindhuwelijken  te maken; elke twee seconden wordt ergens op de wereld een meisje uitgehuwelijkt, jaarlijks worden meer dan 3 miljoen meisjes besneden en er bevallen elke dag 20.000 meisjes van onder de 18. De bescherming die het internationaal recht hun biedt, is dus niet in verhouding tot de problemen die meisjes ondervinden.

Plan concludeert verder dat de voorbehouden die landen maken op bepaalde onderdelen in verdragen negatieve effecten hebben op de rechten van meisjes. Wanneer landen een voorbehoud plaatsen worden ze wel lid van het verdrag, maar verklaren ze dat een deel ervan niet op hen van toepassing is. Het verdrag met de meeste voorbehouden, geformuleerd door 48 landen, is het VN-Vrouwenrechtenverdrag. Meerdere landen, vooral uit Afrika en het Midden-Oosten, maakten een duidelijk voorbehoud bij het volledige verdragsartikel dat lidstaten verplicht om discriminatie van vrouwen binnen het gezin uit te bannen en om een verbod op kindhuwelijken in te voeren.

meisjesrechten
Cledia (17) en Ricardina (15) uit Mozambique komen elke week bij elkaar om sterker te worden op het kennen van hun rechten op het gebied van huwelijk, gelijke behandeling en sexuele voorlichting.

Meisjesrechten hoger op de agenda

Het rapport Girls’ Rights Are Human Rights formuleert een reeks aanbevelingen om via het internationaal recht discriminatie van meisjes tegen te gaan. Een van de aanbevelingen is het introduceren van meisjesrechten als specifiek agendapunt in de Algemene Vergadering van de VN. Met het rapport  lanceert Plan International een Girls’ Rights Platform, een tool en een database voor onderhandelaars en beleidsmakers die makkelijk toegang biedt tot eerder geaccepteerde formuleringen op het gebied van meisjesrechten met het doel deze weer hoog op de agenda te kunnen zetten.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Charlotte Smit, persvoorlichter Plan Nederland

06- 81619414 of charlotte.smit@plannederland.nl

Plan Nederland

Plan Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.