Werk aan gendergelijkheid met onze gendertool!

  • Jos van Heijningen, policy en partnership officer bij Plan International Nederland en Machteld Ooijens, managing director bij Partnering for Social Impact
  • 6 april 2021

We zien dat diversiteit en inclusie voor steeds meer bedrijven vanzelfsprekende prioriteiten zijn. Er komt ook steeds meer druk vanuit de samenleving en de consument om gendergelijkheid en gelijke behandeling een prioriteit te maken. Wij zetten ons dan ook met veel energie in om meer gendergelijkheid op de werkvloer en in de productieketens te bereiken. Dat is goed voor bedrijven én voor de samenleving. Iedereen heeft baat bij het aanpakken van genderongelijkheid.

De afgelopen jaren luisterden we naar bedrijven in verschillende sectoren en op meerdere continenten die zich willen ontwikkelen op het gebied van gendergelijkheid. Zij stellen vragen als: waarom zou ik specifiek in gendergelijkheid investeren? Wat is de business case? Is dit niet meer een probleem dat mijnleveranciers zouden moeten oplossen? Hoe kan ik mijn bedrijf na de coronapandemie weer zodanig opbouwen dat er genoeg aandacht aan gendergelijkheid wordt besteed? Hoe integreer ik het binnen mijn huidige bedrijfsstrategie en HR-beleid? Zijn er praktijkvoorbeelden van branchegenoten die voor mij handig zijn? Waar begin ik? We helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen!

vrouw geeft leiding in fabriek gendertool

Samen investeren we in gendergelijkheid

We merken dat bedrijven die bewust bezig zijn met genderdiversiteit in hun personeelsbestand en met gendergelijkheid, veel beter presteren dan hun concurrenten op het gebied van winstgevendheid, productiviteit, creativiteit, innovatie en merkreputatie. Dit blijkt ook heel duidelijk uit internationale onderzoeken van bedrijven als McKinsey en BCG en internationale organisaties als het IFC. Ook zijn deze bedrijven veel beter in staat om te voldoen aan (toekomstige) wetgeving. Maar wat houdt sommige bedrijven dan nog tegen?

Wij pakken deze uitdagingen graag samen aan. We laten zien dat uw bedrijf mee kan bouwen aan een betere wereld door genderdiversiteit en -gelijkheid te omarmen. We helpen u de eerste stap te zetten richting gendergelijkheid of om het verder te ontplooien. Plan International en Partnering for Social Impact hebben speciaal hiervoor de Gender Responsive Human Rights Due Dilligence Tool (GR-HRDD)ontwikkeld. Deze tool, die volledig in lijn is met de OECD-richtlijnen, biedt handige meetinstrumenten en interessante inzichten gedestilleerd uit honderden bronnen. Zo is het proces veel makkelijker te overzien.

vrouw werkt buiten gendertool

Snel inzicht met de tool

Onze gendertool biedt een uitgebreid inzicht in de business case van gendergelijkheid en genderdiversiteit. Ook maken we duidelijk hoe beide onderwerpen (die onder SDG 5 vallen) onlosmakelijk verbonden zijn met de andere zestien Sustainable Development Goals. Met een ‘maturity assessment’ kunt u snel evalueren hoe het ervoor staat met de GR-HRDD-ontwikkeling binnen uw bedrijf of bij uw leveranciers. Dit helpt om vast te stellen waar de grootste uitdagingen zitten en waar verbeteringen in uw GR-HRDD-strategie het meeste effect hebben.

De GR-HRDD-tool helpt u op een praktische manier met de volgende zes stappen:

  1. Het formuleren en integreren van gendergelijkheid in uw bedrijfsstrategie en ambities. We bieden makkelijk bruikbare beleidsstandpunten en voorbeelden van ‘supplier codes of conduct’ op de negen relevante mensenrechten: gelijke carrièrekansen voor iedereen, gelijke lonen voor iedereen met dezelfde functie, geen gedwongen overuren, geen dwangarbeid, voorkomen van ongewenste intimidatie, een veilige en gezonde werkomgeving, vrijheid van vereniging, juridisch bindende arbeidsovereenkomsten en toegang tot veilige natuurlijke hulpbronnen.
  2. Het beter herkennen van de risico’s waar vrouwen en andere genders mee geconfronteerd worden in vergelijking met mannen. Ook kunt u hiermee beter beoordelen welke negatieve impact deze risico’s hebben op de rechthebbenden en waardoor ze veroorzaakt worden.
  3. Het vermijden of in ieder geval verkleinen van de kans dat de bovengenoemde risico’s zich voordoen en het verminderen van de potentiële negatieve effecten.
  4. Het monitoren van de vooruitgang van uw genderstrategie, leren van successen, mislukkingen en uitdagingen tijdens de uitvoering van de strategie.
  5. Uw stakeholders informeren over en actief betrekken bij uw genderbeleid. Hierdoor voelen zij zich in hun wensen en zorgen serieus genomen en kunnen ze actiever betrokken worden bij het proces.
  6. Ondanks alles kunnen er overtredingen van uw genderbeleid plaatsvinden en kunnen risico’s optreden. Het is belangrijk meldingen van incidenten serieus te nemen, die goed te onderzoeken, slachtoffers goed op te vangen en te compenseren voor aangedaan leed en overtreders proportioneel aan te pakken.

Deze tool biedt ook kant-en-klare beleidstandpunten om u met deze zes stappen te helpen: een lijst van mensenrechten die door een genderlens bekeken moeten worden omdat deze bij vrouwen vaak geschonden worden, inspirerende praktijkvoorbeelden, een lijst van ‘good practices’, gebruiksvriendelijke checklists en templates en een quiz om het bewustzijn omtrent gendergelijkheid te bevorderen.

vrouw werkt gendertool

Kennis delen

Bedrijven kunnen complexe problemen in de samenleving aanpakken. Het zijn bronnen van  doorzettingsvermogen, daadkracht en een unieke ondernemingsgeest. Veel van hen hebben al grote stappen gemaakt op weg naar gendergelijkheid. Zij doen dit vaak samen met branchegenoten, leveranciers, ngo’s, vakbonden, universiteiten en overheidsinstanties. Wij juichen dit toe en hopen dat deze tool ondersteuning kan bieden aan al die bedrijven die ook een genderbeleid willen opzetten, of die verder willen gaan dan waar ze nu zijn.

Daarnaast hopen we dat u uw kennis en inzichten in uw branche en daarbuiten wilt delen. Met waardevolle inzichten en praktijkvoorbeelden kunnen we de tool verder aanscherpen en steeds nuttiger en bruikbaarder maken.

Kortom, doe het juiste voor de samenleving, de vrouwen met wie u samenwerkt, en de (financiële) gezondheid, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van uw bedrijf. Ga nu aan de slag met de tool!

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.