Meest kwetsbare kinderen hardst geraakt door teleurstellende uitkomst klimaattop Glasgow

  • 17 november 2021

Twee weken lang is er op de COP26 klimaattop in Glasgow overlegd, vergaderd en onderhandeld over hoe klimaatverandering aangepakt moet worden. De uitkomst is teleurstellend en met de huidige afspraken zullen de meest kwetsbare kinderen op aarde het hardst geraakt worden.

De afspraak over de maximale opwarming van de aarde met anderhalve graad staat nog steeds, maar verder geeft de slotverklaring van de klimaattop weinig reden tot juichen. “De pols is zwak”, zei voorzitter Alok Sharma over het in leven houden van dat belangrijke doel. Plan International is zeer teleurgesteld dat de rijke landen er niet in zijn geslaagd om afspraken te maken om de meest kwetsbare mensen op aarde te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Er zijn geen concrete toezeggingen om meer geld beschikbaar te stellen voor lage-inkomenslanden om de ernstige gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Veel kwetsbare landen moeten nu al leren leven met droogte, overstromingen en orkanen, die miljoen mensen raken. En dat terwijl zij het minst verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen.

Droogte door klimaatverandering in Kenia zorgt ervoor dat mensen gaten moeten graven om water te vinden.

Klimaatverandering is ongelijkheid

De gevolgen van klimaatverandering zorgen voor meer ongelijkheid en armoede in landen waar het evenwicht vaak al fragiel is. Meisjes worden onevenredig hard geraakt door de klimaatcrisis, omdat ze in nijpende situaties als eerste worden achtergesteld en aan nieuwe gevaren worden blootgesteld. Klimaatverandering is niet los te zien van gendergelijkheid, maar in de slotverklaring is daar niets over terug te vinden. Plan International zal blijven strijden totdat dit wordt erkend door alle landen.

Een positief punt is dat er afspraken zijn gemaakt over de participatie van kinderen en jongeren, onder andere via een jaarlijks klimaatforum. Het is belangrijk dat jongeren uit de hele wereld inspraak krijgen. Zij moeten straks leven op de aarde waar we nu over praten.

Plan International hoopt dat die urgentie wereldwijd wordt gevoeld, ondanks het ontbreken van veel concrete afspraken.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.