Dertig jaar Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

  • 20 november 2019

Ieder kind heeft rechten. Vandaag is het dertig jaar geleden dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind werd aangenomen door de Verenigde Naties. Dit verdrag, dat is ondertekend door 195 landen, heeft als doel om kinderen wereldwijd te beschermen. Toch is dit dertigjarige bestaan geen reden voor een feestje.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt voor alle kinderen ongeacht hun huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, of ze een handicap hebben of niet. Het Verdrag bevat 54 gedetailleerde artikelen waarin alle rechten beschreven staan. Centraal hierin staan het recht op (over)leven, bescherming, participatie en voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en verzorging.

Op de hoogte blijven van het werk van Plan International? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Naleving van het Verdrag

Sinds de ondertekening van het Kinderrechtenverdrag staan kinderrechten wereldwijd op de politieke agenda. Alleen de Verenigde Staten en Zuid-Sudan hebben het verdrag niet ondertekend. Een onafhankelijk VN-kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving van het Verdrag en onderzoekt de kinderrechtensituatie in de landen die het hebben ondertekend.

Kinderen hebben een stem

Staten kunnen sinds het verdrag worden aangesproken op kinderrechtenschendingen in hun land. Andere overheden, maar ook organisaties zoals Plan International kunnen regeringen aanspreken op het naleven van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarnaast werd met dit verdrag voor het eerst erkend dat kinderen ook een stem hebben en het gaf ze ook het recht om die te gebruiken.

Lees hier hoe Plan International wereldwijd opkomt voor betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind

Reden voor een feestje?

Er is de afgelopen dertig jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van kinderrechten: er gaan meer kinderen naar school, kindersterfte is gedaald en het aantal kindhuwelijken neemt af. Toch is er nog geen reden voor een feestje. Want er zijn nog steeds heel veel kinderen wiens rechten niet worden beschermd. Meisjes worden wereldwijd achtergesteld en gediscrimineerd. Voor veel kinderen is misbruik, geweld en armoede nog steeds de dagelijkse realiteit. Op het gebied van tegengaan van geweld en politieke participatie gaat het een stuk minder goed met de vooruitgang dan op een aantal andere gebieden.

12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt

Ook hebben niet alle kinderen evenveel geprofiteerd van de geboekte vooruitgang. Er gaan bijvoorbeeld nog steeds 5 miljoen meisjes minder naar de basisschool dan jongens. En hoewel het aantal kindhuwelijken is gedaald, worden er nog steeds elk jaar 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt. Daarom zet Plan International zich in voor een betere naleving van het Verdrag en wordt er gewerkt aan duurzame armoedebestrijding. Dat doen we bijvoorbeeld door bij overheden te lobbyen voor de rechten van meisjes en door hier in de communities aan te werken. Plan International pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid aan op meerdere terreinen tegelijkertijd. Een onderwijsprogramma voor meisjes bijvoorbeeld, heeft alleen zin wanneer ouders onderwijs voor hun dochters echt belangrijk vinden. Bij Plan International gaan onderwijsprogramma’s daarom samen met projecten voor bewustwording van ouders, inkomensverbetering en drinkwatervoorziening.

Lees ook: Meisjesrechten worden wereldwijd niet erkend en op grote schaal geschonden Lees hier het rapport over dertig jaar kinderrechten van de Child Rights Now! coalitie waar Plan International deel van uitmaakt
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.