Cash transfers redden levens

  • 27 augustus 2020

Het coronavirus heeft wereldwijd grote gevolgen, ook op economisch gebied. Vooral arme landen worden hard geraakt. Cash transfers, het verstrekken van contant geld, is een effectieve manier om mensen in nood te helpen. Syed Mohammed Aftab Alam, specialist in cash transfer programma’s bij Plan International, vertelt er meer over.

“In veel landen is het nog niet duidelijk hoeveel schade het virus precies zal aanrichten. Maar een ding is zeker: zonder geld en voedsel kunnen mensen niet overleven. Het voorzien in levensbehoeften moet dus meegenomen worden in de noodhulp die we bieden”, vertelt Syed.

Een vrouw met een mondkapje haalt haar cash transfer op.
Een vrouw haalt haar cash transfer op in Bangladesh.

Stijgende armoede

“De coronapandemie zal wereldwijd ongeveer 195 miljoen extra werklozen opleveren”, vervolgt Syed. “Inkomens nemen af terwijl de prijs van hygiëneproducten en andere levensbehoeften stijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat de levens van 265 miljoen mensen in lage- en midden-inkomenslanden hierdoor bedreigd zullen worden. Een kwart miljard mensen zullen lijden aan acute honger tegen het eind van 2020.”

“Wanneer armoede toeneemt, heeft dit een domino-effect op andere zaken zoals bescherming en veiligheid. De negatieve gevolgen zullen groter zijn voor vrouwen, kinderen, ouderen en chronisch zieken. Ook groepen die al worden geraakt door honger, zoals vluchtelingen, migranten en families in andere noodsituaties, zijn extra kwetsbaar. We vinden dus dat initiatieven die de risico’s voor deze groepen verminderen in het internationale beleid op het gebied van de coronacrisis meegenomen moeten worden.”

Cash transfers

Volgens Syed is een van de meest effectieve manieren om mensen te steunen tijdens een crisis het uitgeven van cash transfers. “Onderzoek heeft uitgewezen dat onder de juiste omstandigheden het verstrekken van contanten of vouchers aan mensen een goede, kosteneffectieve manier is om in hun behoeften te voorzien.”

Cash transfers dragen bij aan het verminderen van honger”, vertelt hij verder. “Ook slagen families met wat contant geld op zak er beter in hun kinderen op school houden. Verder kunnen zij hygiëneproducten kopen en buskaartjes zodat meisjes bijvoorbeeld veilig naar school kunnen reizen.”

“Steeds meer regeringen maken gebruik van cash transfers als reactie op het coronavirus. Zowel de Verenigde Staten als India hebben bijvoorbeeld in hun noodpakket cash transfers voor kwetsbare families meegenomen.”

Stereotypering voorkomen

Een belangrijk onderdeel van het werk van Plan International is gendersensitiviteit: er wordt gekeken naar de verschillende behoeftes, drempels, en andere ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Ook bij het uitgeven van cash transfers is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Om negatieve stereotypering te voorkomen, moeten eerst de behoeften van zowel vrouwen als mannen in kaart gebracht worden. Ook moet rekening gehouden worden met de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het land waar de cash transfers uitgegeven worden. Wie is er in het gezin bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het inkopen van eten of het betalen van schoolgeld? Hebben meisjes en vrouwen toegang tot maandverband?

Een vrouw met mondkapje laat haar cash transfer zien.
Een Dominicaanse vrouw laat haar cash transfer zien.

Wanneer door het taboe op menstruatie vrouwen en meisjes niet aan durven te geven bij de man in het gezin dat ze geld nodig hebben voor maandverband is het soms beter om het geld te verdelen tussen vader en moeder, of om naast cash transfers menstruatiekits uit te delen. Door deze vragen per situatie te beantwoorden kan steeds opnieuw worden bepaald naar wie de cash transfers moeten gaan.

Zeker geen aalmoes

Arfina uit Bangladesh is moeder van een sponsorkind van Plan International en ontving een cash transfer van Plan. “We wassen onze handen goed met zeep, dragen mondkapjes en blijven thuis om onszelf te beschermen tegen het coronavirus. Mijn man is dagloner, maar door de lockdown heeft hij geen werk meer. Van dit geld gaan we eten en andere levensbehoeften aanschaffen”, vertelt ze.

“Het is zeker geen aalmoes, want mensen die geraakt zijn door de crisis kunnen dankzij de cash transfers overleven, hun families steunen en hun waardigheid behouden tijdens de coronapandemie”, aldus Syed.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.