Wat is meisjesbesnijdenis en in welke landen komt het voor?

Meisjesbesnijdenis (of vrouwenbesnijdenis) is het gedeeltelijk of helemaal wegsnijden van de vrouwelijke geslachtsorganen, zonder dat daarvoor een medische reden is.

Er zijn vier verschillende types meisjesbesnijdenissen:

  • Clitoridectomie: het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de clitoris. In bijzondere gevallen wordt de huid rondom de clitoris – de prepuce – verwijderd.
  • Excisie: het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de clitoris en de kleine schaamlippen. In sommige gevallen worden de grote schaamlippen ook verwijderd.
  • Infibulatie: het vernauwen van de vaginale opening door de kleine en grote schaamlippen volledig te verwijderen en de overgebleven delen aan elkaar vast te naaien. In sommige gevallen wordt ook de clitoris verwijderd.
  • Alle andere schadelijke procedures die ertoe leiden dat de vrouwelijke geslachtsorganen verminkt worden, zoals: verbranden, piercen, prikken of schrapen.

In welke landen komt het voor?

Meisjesbesnijdenis FGM kaart

Meisjesbesnijdenis wordt vooral uitgevoerd in Sub-Sahara Afrika (West-, Oost- en Noordoost-Afrika), maar komt op kleinere schaal ook voor in het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika en bij vluchtelingen uit deze gebieden. De helft van het totaal aantal slachtoffers van meisjesbesnijdenis komt uit Egypte, Ethiopië en Indonesië.

Gemiddeld gezien komt meisjesbesnijdenis het meeste voor in Somalië, hier is 98 procent van de meisjes en vrouwen tussen de 15 en 49 jaar besneden. In Guinee gaat het om 97 procent van de meisjes en vrouwen.
Bron: UNFPA, 2020

De meeste slachtoffers zijn tussen de vijf en vijftien jaar oud, maar regelmatig worden meisjes ook al voor hun vijfde besneden. In Jemen wordt bijvoorbeeld 87 procent van de besneden meisjes besneden in de eerste week na de geboorte. Ook in Mali gaat de leeftijd van meisjesbesnijdenis naar beneden. Dit gebeurde vroeger tijdens de overgangsrituelen van meisje naar vrouw, nu worden de meeste meisjes voor hun vijfde levensjaar besneden,
Bron: Unicef, 2020; Unicef, 2019

Meisjesbesnijdenis en religie

Meisjesbesnijdenis is een culturele praktijk en wordt in geen enkele religie voorgeschreven. Toch is dat wel wat veel mensen denken, inclusief ouders van de meisjes en lokale en religieuze leiders. In veel landen waar kindhuwelijken voorkomen, worden meisjes ook besneden. Er is vaak een relatie tussen deze beide gebruiken. Zo moeten in Kenia jong getrouwde vrouwen zich soms alsnog laten besnijden. Maar er zijn uitzonderingen. Bangladesh en Niger bijvoorbeeld tellen een hoog percentage kindhuwelijken, maar meisjesbesnijdenissen komen er niet veel voor.

Meisjesbesnijdenis in Nederland

In Nederland leven bijna 41.000 besneden meisjes en vrouwen. 82 procent van deze groep is afkomstig uit Egypte, Somalië, Ethiopië, Eritrea, Sudan of Irak. Er wordt geschat dat hier in de komende 20 jaar 4.200 meisjes bijkomen. Maar het is moeilijk te achterhalen of deze meisjes daadwerkelijk worden besneden. Meisjesbesnijdenis is verboden in Nederland. Daarom worden meisjes vaak besneden wanneer zij op vakantie zijn in het land van herkomst.
Bron: Pharos, 2018

Terug naar dossier 'Meisjesbesnijdenis'

We mogen onze ogen niet sluiten voor meisjesbesnijdenis.

Strijd met ons mee tegen dit onrecht!

Maak het verschil
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.