5 belangrijke oorzaken waarom kindhuwelijken nog steeds bestaan

De periode tussen luier en sluier is voor veel meisjes te kort. Bijna elke 3 seconden wordt ergens op de wereld een meisje gedwongen te trouwen terwijl ze nog een kind is. Maar hoe kan het dat kindhuwelijken vandaag de dag nog steeds bestaan? We zetten de belangrijkste oorzaken van dit complexe probleem op een rijtje.

#1 Armoede

Bij grote armoede, gebrek aan voedsel of oorlog, worden meisjes vaker uitgehuwelijkt. Er is dan één mond minder om te voeden. De bruidsschat die ouders in Azië betalen voor hun dochter is goedkoper wanneer ze jong is en geen opleiding heeft.

kindhuwelijken

#2 Discriminatie

Meisjes moeten zo snel mogelijk trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen; deze opvatting geldt nog op veel plekken in de wereld. Jongens moeten later voor de kost zorgen en daarvoor is het belangrijk dat ze eerst een opleiding volgen. Meisjes kunnen volgens deze opvatting dus veel jonger trouwen dan jongens.

#3 Cultuur en traditie

Het huwelijk is voor ouders een manier om een goede toekomst te regelen voor hun dochter. Ze denken haar zo ook te beschermen tegen verkrachting en ander fysiek geweld, terwijl fysiek of seksueel geweld juist vaak voorkomt in een gedwongen huwelijk. Of ouders willen de schande van seks of een zwangerschap voor het huwelijk voorkomen.

Kindhuwelijken zijn niet aan één godsdienst gebonden. Ze komen voor in alle werelddelen en in alle religies.

#4 Gebrek aan onderwijs

Ongeschoolde dochters van ongeschoolde ouders worden vaker heel jong uitgehuwelijkt. Ze weten niet beter en een huwelijk is vaak de enige manier om hun hoofd boven water te houden. Omgekeerd hebben meisjes die naar school gaan 3 keer meer kans om aan een kindhuwelijk te ontsnappen. Ze zijn mondiger, weten wat hun rechten zijn en leggen zich niet zomaar neer bij tradities. Bovendien kunnen zij met een diploma op zak werk vinden en voor zichzelf zorgen.

#5 Gebrekkige wetgeving

In veel landen is het kindhuwelijk nog steeds toegestaan. En in veel landen die wel een minimumhuwelijksleeftijd (van 18 jaar) in de wet hebben vastgelegd, wordt deze wet niet voldoende gehandhaafd.

Een andere oorzaak is het ontbreken van goede geboorte- en huwelijksregistratie. De leeftijd van het meisje is daardoor onbekend en dus kan ze te jong trouwen.

Dossier kindhuwelijken

kindhuwelijken plan nederland

Wat doet Plan tegen kindhuwelijken?

Bij Plan zetten we ons wereldwijd in voor een betere kwaliteit van onderwijs. Onderwijs maakt meisjes bewust van hun rechten en vergroot hun kans op het vinden van werk, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Meisjes, jongens, ouders, dorpshoofden en leraren krijgen voorlichting over de gevaren van kindhuwelijken en het respecteren van de rechten van meisjes. Daarnaast helpt Plan meisjes op school te blijven en zorgt dat hun families een inkomen hebben. Zo kunnen zij de opleiding van hun dochters betalen. Plan lobbyt voor betere wetgeving en de handhaving ervan en zet signaleringssystemen op, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school.

We zorgen er ook voor dat meisjes een geboortebewijs krijgen. Daarmee kunnen zij aanspraak maken op hun rechten als staatsburger, hun recht op bescherming en daarmee is haar leeftijd bekend.

Voor € 15 zet jij je in tegen kindhuwelijken

met een anti-kindhuwelijkpakket uit onze webshop

Geef dit cadeau

Terug naar het dossier 'Kindhuwelijken'

Links & Downloads

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.