Yes I Do Alliantie

In de Yes I Do Alliantie werkt Plan International Nederland samen met Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, Koninklijk Instituut voor de Tropen en Rutgers om de genderongelijkheid, armoede en de rechteloosheid van meisjes aan te pakken, die ten grondslag liggen aan het voortbestaan van meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Het Yes I Do-programma, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt uitgevoerd in Ethiopië, Kenia, Malawi, Zambia, Mozambique, Pakistan en Indonesië.

Beoogde resultaten

Het Yes I Do-programma, dat loopt van 2016 tot en met 2020, heeft vijf strategische doelen.

1. Veranderde attitudes

Veranderde attitudes bij, en het tegengaan van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen door de lokale bevolking en sleutelfiguren (iedereen die invloed kan uitoefenen op de situatie van meisjes, zoals ouders, leerkrachten, traditionele en religieuze leiders en sociaal werkers).
Dit doel wordt onder meer gerealiseerd door:

 • het promoten van een sociale beweging van jongeren die deze verandering kunnen bewerkstelligen;
 • kennisoverdracht aan meisjes en jongens over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR);
 • maatschappelijke organisaties in staat te stellen zich beter in te zetten voor adolescente meisjes en jongens in het kader van deze thema’s.

2. Toegang tot gezondheid

Adolescente meisjes en jongens kunnen hun seksuele, reproductieve en gezondheidsrechten claimen en hebben toegang tot gezondheidsdiensten.
Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • jongeren te leren met lobby op te komen voor hun rechten;
 • hen te helpen toegang te krijgen tot relevante gezondheidsautoriteiten om hun situatie onder de aandacht te brengen.

3. In actie komen

Adolescente meisjes en jongens komen in actie tegen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen.
Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • relevante informatie voor jongeren toegankelijker te maken;
 • de gezondheidszorg meer aan te passen aan hun behoeften.

4. Weerbaarder maken

Betere onderwijskansen en economische perspectieven voor adolescente meisjes, waardoor zij alternatieven hebben die hen weerbaarder maken tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en die ouders ervan weerhouden hun dochters te laten besnijden.
Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • voorlichting aan ouders;
 • voortgezet onderwijs in een veilige omgeving;
 • meer kansen op fatsoenlijk werk;
 • toegang tot krediet.

5. Wetgeving en beleid

Verbetering van wetgeving en beleid om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen tegen te gaan en te voorkomen.
Dit wordt gerealiseerd door:

 • politici en beleidsmakers te motiveren;
 • lobby om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden;
 • onderzoek om de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen te onderbouwen.
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.