Door coronavirus komende tien jaar 13 miljoen meer kindhuwelijken dan voorspeld

Amsterdam, 7 mei 2020 – Meisjes en jonge vrouwen hebben naast het coronavirus te maken met een andere ramp: de vergrote kans dat zij uitgehuwelijkt worden. Hiervoor waarschuwt ontwikkelingsorganisatie Plan International.

“Afgelopen decennia zijn er mooie stappen gezet in de bestrijding van kindhuwelijken in de landen waar wij werken, maar door de coronacrisis dreigt de komende tien jaar 13 miljoen jonge meisjes meer te worden uitgehuwelijkt dan voorspeld. Dit is dramatisch. Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden,” aldus de bezorgde directeur van Plan International Nederland, Monique van ’t Hek. Voordat het coronavirus uitbrak, werden er jaarlijks 12 miljoen kindhuwelijken gesloten. Daar zullen in de komende tien jaar nog eens 13 miljoen bij komen, jaarlijks dus meer dan een miljoen meer kindhuwelijken dan nu al het geval is, volgens cijfers van de UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties).

In een deze week verschenen rapport, Living under Lockdown , vergelijkt Plan de coronacrisis met andere crises, zoals de ebolacrisis in 2014. In Sierra Leone waren de scholen tijdens de ebolacrisis negen maanden dicht, wat leidde tot 18.000 tienerzwangerschappen. Veel van deze meisjes mochten hierna niet meer terug naar school. Wanneer het gaat om thuis-onderwijs, voedsel en veiligheid staan meisjes in veel landen achteraan in de rij.

Een derde van de wereldbevolking in 90 landen zit thuis in lockdown vanwege het coronavirus. De economische en sociale implicaties van deze lockdown hebben als gevolg dat inkomens dalen en stress toeneemt. Plan bestrijdt in 75 landen praktijken als kindhuwelijken, meisjesbesnijdenissen en seksuele uitbuiting en geweld. In dit werk is direct contact met de gemeenschap en meisjes zelf vaak cruciaal.

De meisjes gaan niet meer naar school, zijn afgesloten van hun sociale netwerk, van mentale begeleiding, of juridische hulp.  De coronacrisis zal de ongelijkheid versterken en miljoenen meisjes lopen het risico om niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen

Veel van de programma’s van Plan zijn tijdelijk aangepast. Een belangrijk doel is nu voorlichting geven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en ook in water, zeep of andere desinfectiemiddelen te voorzien. Daar waar het kan is Plan gestart met de meisjes binnenshuis te bereiken om ze te beschermen tegen gedwongen huwelijken en (seksueel) geweld. Dit doen we onder meer door het verstrekken van iPads en van telefoontegoeden, en door het bieden van psychologische hulp (online of via hotlines). Ook hebben we platforms opgericht die meisjes onderling verbinden en uit hun isolement halen. Op social media en de radio maakt Plan de risico’s die meisjes lopen bespreekbaar.

De weg uit deze crisis voor meisjes ziet Plan onder andere in het toegankelijk houden van seksuele en reproductieve zorg, die voor velen levensreddend kan zijn, in het beschermen van de meest kwetsbaren in de samenleving en het vergroten van zeggenschap van meisjes en jonge vrouwen in besluitvorming. Van eerdere crises zoals de ebola-uitbraak hebben we geleerd dat de betrokkenheid van gemeenschappen en dan vooral jongeren, cruciaal is bij de hulpverlening. Veel van de hulpinspanningen moeten dan ook rechtstreeks via gemeenschappen lopen.

___________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting via pers@planinternational.nl.

Plan International Nederland
Gelijke kansen voor meisjes en jongens. Dat is waar Plan International zich voor inzet. In ruim vijftig landen beschermen we meisjes tegen kindhuwelijken, seksuele uitbuiting, besnijdenis en tienerzwangerschappen. Ook in onze projecten op het gebied van onderwijs en werk, WASH (water, sanitatie, hygiëne) en noodhulp krijgen meisjes extra aandacht. Dit is hard nodig want zij worden stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd. Plan spant zich hard in om hun positie, maar ook die van hun families en community’s, blijvend te verbeteren.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.