Onze werkwijze en werkgebieden

Armoede heeft nooit één oorzaak. Het is een samenspel van factoren dat een vicieuze cirkel veroorzaakt waarin mensen gevangen raken.

Plan’s werkwijze: duurzame armoedebestrijding

Plan pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid daarom bij de basis aan en op meerdere terreinen tegelijkertijd. Een onderwijsprogramma voor meisjes bijvoorbeeld, heeft alleen zin wanneer ouders onderwijs voor hun dochters echt belangrijk vinden. Bij Plan gaan onderwijsprogramma’s daarom samen met projecten voor bewustwording van ouders, inkomensverbetering en drinkwatervoorziening. Daardoor hoeven meisjes niet meer bij te dragen aan het gezinsinkomen en zijn ze niet langer een groot deel van de dag kwijt aan water halen.

Dezelfde geïntegreerde werkwijze geldt bij alle Plan-projecten, of het nu om beter onderwijs gaat, betere gezondheid en bestrijden van HIV/aids, een betere leefomgeving of inkomensverbetering.

CCCD stappenplan

Child Centered Community Development

Kinderen weten zelf heel goed wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Plan luistert daarom naar kinderen, geeft hun een stem in de gemeenschapsprojecten en leert hen opkomen voor hun rechten. Plan noemt dit Child Centered Community Development, een werkwijze die de behoeften en rechten van kinderen centraal stelt. De gemeenschapsprojecten zijn erop gericht kinderen in staat te stellen veilig op te groeien tot zelfstandige volwassenen die hun leven vorm en richting kunnen geven. Plan werkt in deze projecten samen met alle betrokkenen: kinderen, hun familie, leerkrachten, overheden en partnerorganisaties.

Gendergelijkheid

Meisjes in ontwikkelingslanden hebben niet dezelfde kansen en rechten als jongens. De oorzaak daarvan is gender: het geheel van cultureel en religieus ingegeven ideeën, aannames, normen en waarden over wat mannelijk is en wat vrouwelijk. Deze bepalen in iedere samenleving hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen, wat ze wel en niet mogen, welke rollen en taken voor de seksen zijn weggelegd en wie het voor het zeggen heeft. Gender bepaalt daarmee ook de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.
Genderongelijkheid is vaak de oorzaak van discriminatie van meisjes, uitsluiting en onrecht. Het bewerkstelligen van gendergelijkheid is daarom een van de wereldwijde doelen van Plan.

Lees meer over genderongelijkheid

Werkgebieden

De programma’s van Plan zijn toegespitst op de onderstaande werkgebieden. Participatie van kinderen, ecologische duurzaamheid en gendergelijkheid zijn in alle programma’s geïntegreerd. Bij de activiteiten om de situatie van meisjes te verbeteren, betrekt Plan ook mannen en jongens.

Bescherming tegen geweld

Plan doet er alles aan om meisjes en jongens te beschermen tegen geweld en uitbuiting. Plan zet zich in voor het uitbannen van kinderhandel en kinderprostitutie en beschermt meisjes tegen misbruik, discriminatie en schadelijke tradities als het kindhuwelijk en meisjesbesnijdenis. Ook leert Plan overheidsinstanties, politie en justitie om kinderen beter te beschermen.

Lees hier hoe Plan bescherming tegen geweld biedt

Onderwijs

Plan zet zich ervoor in om zoveel mogelijk jongens en meisjes de kans te geven naar school te gaan, hun opleiding af te maken en barrières voor meisjes weg te nemen. De nadruk ligt daarbij op voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen. Plan geeft voorlichting aan ouders, traint leerkrachten, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor betere onderwijsfaciliteiten en kindvriendelijke lesmethodes.

Lees meer over hoe onderwijs levens kan veranderen

Inkomen en voedselzekerheid

In de strijd tegen ondervoeding en voedseltekort steunt Plan families met betere productietechnieken, betere gewassen, erosiebestrijding en voedingsvoorlichting. Om een beter inkomen mogelijk te maken, organiseert Plan voor jongeren beroepsopleidingen met baangarantie.

Lees meer over inkomen en voedselzekerheid

Water, sanitatie en hygiëne (WASH)

Plan werkt aan betere hygiëne en toegang tot veilig drinkwater door voorlichting, training en het aanleggen van drinkwatersystemen en sanitaire voorzieningen. Goede sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater, ook op scholen, zijn voor meisjes vaak voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen.

Lees meer over WASH

Noodhulp

Plan verleent humanitaire hulp wanneer natuurrampen, droogte, hongersnood, epidemieën of gewapende conflicten het leven en de toekomst van grote groepen mensen bedreigen. Plan biedt in de gebieden waar de organisatie werkt noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw. Plan kent de gemeenschappen en de lokale en nationale structuren en kan snel in actie komen.

Lees hier hoe Plan noodhulp verleent

Investeren in meisjes

is investeren in een betere toekomst voor iedereen

Doneer nu

 
 
 
 
 

Kerstkaarten (mét voedzame schoolmaaltijd)

Ben jij nog op zoek naar kerstkaarten? Alleen nu: deze tien unieke kerstkaarten met enveloppen voor 19 euro.

Shop nu >
Gratis verzending

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.