Dringende oproep aan kabinet om Europese wetgeving tegen online kindermisbruik te steunen

  • 13 april 2023

In de komende weken bepaalt Nederland haar standpunt ten aanzien van de verordening ter voorkoming en bestrijding van (online) seksueel misbruik van kinderen, die door de Europese Commissie is voorgesteld. Vanuit twaalf organisaties is er een brief met een dringende oproep verstuurd naar Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en leden van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, om uit te leggen waarom de steun van Nederland juist nu zo belangrijk is. We vragen hen zich in te zetten om deze belangrijke verordening te steunen, en bieden daarbij onze gezamenlijke expertise aan.

Meisje met megafoon kijkt recht in de camera. Achter haar staan andere kidneren met protestborden.
Het is hoog tijd dat alle EU-landen sterker optreden om de rechten van kinderen te beschermen. – Foto: ©Tran Huu Phuong Anh/Plan International

Eén op de vijf kinderen in Europa is slachtoffer geworden van seksueel geweld en misbruik. Bij één op de drie gemelde gevallen is een kind jonger dan tien jaar betrokken. Jaarlijks circuleren miljoenen afbeeldingen van kindermisbruik op het internet, waarvan het merendeel (zestig procent) gehost wordt op servers in de Europese Unie. Een groot deel hiervan staat op Nederlandse servers. Het is hoog tijd dat alle EU-landen hier sterk tegen optreden om de rechten van kinderen te beschermen.

In de brief laten we onder andere weten:

  • Dat we blij zijn dat de voorgestelde verordening zich richt op het voorkomen van online kindermisbruik en de rol die álle online dienstverleners hierin spelen, en dat deze hen verplicht om risico’s voor kinderen in kaart te brengen en te beperken. De bescherming van kinderen én privacy kunnen daarbij samen gaan.
  • Dat er veel misverstanden bestaan over de verordening. De verordening legt geen algemene toezichtverplichting op, maar gaat juist over toezicht op specifieke gevallen op basis van de risico’s. De verordening vraagt ook niet om enige vorm van encryptie te ‘breken’ maar bepaalt juist dat alleen detectie technologie kan worden gebruikt die een gedegen toetsing doorstaat. Voor de bescherming van kinderen tegen online seksueel misbruik en uitbuiting zouden alle huidige en toekomstige technologische oplossingen moeten worden benut, zolang deze voldoen aan de juiste waarborgen. De nieuwe verordening maakt dit mogelijk.
  • Dat wij in de nieuwe wetgeving verschillende risico’s identificeren die extra waarborgen nodig hebben. Bijvoorbeeld het risico dat er ook jongeren worden opgespoord die vrijwillig online seksueel gedrag vertonen met hun leeftijdsgenoten, en risico’s van menselijke controle op signalen van kindermisbruik. Hiervoor moeten goede regels in de verordening worden opgenomen.
  • Dat de wetgeving de efficiëntie en schaal van de bestrijding van online kindermisbruik zal vergroten. Doordat verplicht preventieve maatregelen worden genomen door alle online service aanbieders en beeldmateriaal door alle aanbieders in een kort tijdsbestek wordt verwijderd, is te verwachten dat het aantal meldingen uiteindelijk zal dalen. Hierdoor krijgt de politie steeds meer zicht op nieuwe slachtoffers en daders.
  • Dat detectie technologie bewezen effectief is en een onmisbaar onderdeel is van de reactie op online kindermisbruik. Wij willen dat de verordening breed toepasbaar blijft, zodat deze toekomstbestendig en technologisch neutraal is, zonder blinde vlekken te creëren die door daders kunnen worden misbruikt.

De brief is ondertekend door kernleden van het Kinderrechtencollectief (Terre des Hommes, Defence for Children – ECPAT, Save the Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad) alsmede UNICEF Nederland, Plan International, Child Helpline International, Free a Girl, International Justice Mission, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, en Spine.

Lees onze volledige brief hier:

Steun EU Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

 

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.