10 acties waarmee Plan kindhuwelijken in Zambia bestrijdt

Al meer dan 10 jaar werkt Plan rond kindhuwelijken in Zambia. Het eerste doel daarbij is het voorkomen ervan. Het tweede doel is het helpen van meisjes die na hun kindhuwelijk wegvluchtten of scheidden van hun man. Ontdek de tien acties waarmee Plan een eind wil maken aan kindhuwelijken in Zambia.

Onze belangrijkste wapens om kindhuwelijken te voorkomen:

kindhuwelijken1. De traditionele leiders beïnvloeden

In Zambia worden de traditionele leiders gerespecteerd door iedereen. Hun invloed is dan ook doorslaggevend in de strijd tegen kindhuwelijken. Plan streeft ernaar zoveel mogelijk leiders te overtuigen voor een nultolerantie in hun dorpen. Een mooi voorbeeld is chief Mpembamoyo, die samen met Plan de focus van de overgangsrituelen tracht te verleggen: in plaats van meisjes te leren om hun man te behagen, ligt de nadruk van de initiatie in zijn dorp op het belang van onderwijs.

2. Het inkomen van gezinnen verhogen

Meer nog dan traditie en gewoonten, speelt armoede een doorslaggevende rol bij kindhuwelijken. Om de inkomens van gezinnen te verhogen, biedt Plan een helpende hand door o.a. landbouwopleidingen te organiseren, spaargroepen te creëren en bijstand te verlenen bij het opstarten van kleine bedrijven. Om voor hulp in aanmerking te komen, moeten ouders verplicht een deel van hun inkomsten investeren in onderwijs voor hun kinderen, zowel voor zonen als dochters.

kindhuwelijken3. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, met nadruk op participatie

Een opgeleid meisje heeft drie keer meer kans om aan een vroegtijdig huwelijk te ontsnappen. Plan en partnerorganisaties werkten jarenlang aan de bouw van scholen. Plan zorgt ook voor educatief materiaal en helpt het lessenpakket te moderniseren. Verder zijn in de door Plan ondersteunde scholen kinderrechtenclubs actief die andere jongeren voorlichten rond het gevaar en de impact van kindhuwelijken. Met deze kennis bouwt Plan samen met partnerorganisaties scholen die van educatief materiaal worden voorzien en helpen we om het lessenpakket te moderniseren. In de door Plan ondersteunde scholen zijn leerlingenverenigingen actief die andere jongeren voorlichten rond het gevaar en de nadelen van kindhuwelijken.

4. Seksuele voorlichting en taboes doorbreken

In gezondheidscentra kunnen jongeren met hun vragen en problemen terecht bij vrouwen en meisjes die zijn opgeleid door Plan. Zij bieden hen advies en ondersteuning. Jongeren kunnen er ook gratis condooms krijgen, die moeilijk te vinden zijn in een samenleving waar seks voor het huwelijk niet geaccepteerd is.

5. Een beschermend netwerk vormen met opvanghuizen

In het hart van de dorpen zorgen vrijwilligers van Plan voor beschermingscomités. Wanneer een meisje een gedwongen huwelijk riskeert, gaat dit comité in gesprek met de familie met als doel hen op andere gedachten te brengen. Plan zet opvanghuizen op waar meisjes tijdelijk worden opgevangen als ze dreigen uitgehuwelijkt te worden. Tijdens hun verblijf wordt er intensief met de meisjes, ouders en dorpshoofden gesproken over het aankomende huwelijk. De meisjes in dit opvanghuis zijn veilig, kunnen niet worden uitgehuwelijkt en gaan gewoon naar school. Wanneer de dreiging van een kindhuwelijk is weggenomen, keren de meisjes weer terug naar huis.

6. 24/7 een luisterend oor bieden

Plan heeft, samen met partners, de Child helpline opgezet, een telefonisch luistercentrum waar kinderen en jongeren 24/7 gratis terecht kunnen. Zo zijn via de hulplijn in een half jaar meer dan 4.000 kindhuwelijken gesignaleerd.

kindhuwelijken7. Regionaal en nationaal campagne voeren

Aan het hoofd van het nationale netwerk tegen kindhuwelijken, lobbyt Plan bij de nationale wetgevers voor een heldere wet en een totaalverbod op huwelijken voor minderjarigen. Op regionaal niveau ontwikkelde Plan het “18+: Ending Child Marriages in Southern Africa”-programma, dat tegen het probleem strijdt in Zambia, Malawi, Mozambique, Tanzania en Zimbabwe.

Onze troeven om het leven van de jonge kindbruiden op de rails te krijgen:

kindhuwelijken8. Adviseren van jonge moeders

Vaak weten jongeren weinig of niets over zwangerschap en babyzorg. In de gezondheidscentra zorgt Plan voor gespecialiseerde hulpverleners om jonge moeders te adviseren.

 

9. De slachtoffers hernieuwde moed schenken

Voor meisjes die na een mislukt huwelijk aan hun lot worden overgelaten, is het essentieel om opnieuw zelfvertrouwen krijgen. Plan biedt psychologische steun en leert hen hoe ze andere jonge meisjes kunnen helpen om te voorkomen dat zij hetzelfde moeten meemaken.

kindhuwelijken10. Professionele opleidingen organiseren en microkredieten toekennen

Veel minderjarige bruiden verlaten de school wanneer ze trouwen. Achteraf is het ontzettend moeilijk om een financieel zelfstandig leven op te bouwen. Voor hen organiseert Plan beroepsopleidingen in koken, naaien, plantaardige productie, veeteelt, administratie en verleent het microkredieten aan jonge meisjes, zodat ze een klein bedrijf kunnen starten.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.