Onderzoek: jonge mannen zien ernst van seksuele straatintimidatie niet in

Impact van seksuele straatintimidatie op bewegingsvrijheid jonge vrouwen groot

Amsterdam, 5 april 2024 – Jonge mannen herkennen situaties van seksuele straatintimidatie niet voldoende en weten te weinig hoe zij meisjes en vrouwen  die te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen ondersteunen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Plan International, waaraan 1.083 jongens en mannen tussen de 16 en 25 jaar meededen. Hoewel de ernst van straatintimidatie voor veel jonge mannen een blinde vlek is, blijkt uit het onderzoek dat zij vinden dat er meer aandacht moet komen voor ongewenst seksueel gedrag tegen meisjes en vrouwen. Tijdens de Nacht Tegen Seksueel Geweld in Amsterdam vraagt Plan International aandacht voor het onderwerp.

Het onderzoek laat zien hoe jongens en mannen aankijken tegen ongewenst seksueel gedrag op straat, in het openbaar vervoer en het uitgaansleven:   

  • 83% van de jonge mannen begrijpt dat meisjes en vrouwen zich onveilig kunnen voelen in het openbaar. Slechts 41% herkent het daadwerkelijk wanneer een vrouw zich onveilig voelt. 
  • De jonge mannen die straatintimidatie zagen plaatsvinden (53%), waren vooral getuige van het nastaren, nafluiten en naroepen van een vrouw. Ook nasissen, betasten, in het nauw drijven en het vragen om seksuele handelingen werden genoemd als voorbeelden. 
  • 77% van de jonge mannen deed of zei niets bij de laatste keer dat ze getuige waren van seksuele straatintimidatie. 
  • Van de respondenten die aangeven niet te hebben ingegrepen, zegt het grootste deel (40%) niets te hebben gedaan omdat ze veelgenoemde gedragingen als nastaren of nafluiten niet belangrijk of ernstig genoeg vinden. 
  • Een kwart (24%) van hen greep niet in omdat ze niet wisten wat ze moesten doen en één op de vijf (20%) was bang voor negatieve reacties. 
  • Bijna een kwart van de jongens (23%) vindt het oké om vrouwen op straat te complimenteren over hun lichaam. 
  • Jonge mannen noemen voorlichting op school (55%), aandacht in de media (37%) en trainingen waarbij mannen zich leren uitspreken (23%) als methoden om ongewenst seksueel gedrag te verhelpen. Slechts 2% vindt dat er geen extra aandacht nodig is voor dit onderwerp.    

Onbewust van impact  

Uit het onderzoek blijkt dat jongens en mannen bepaalde gedragingen niet altijd als ongewenst zien, terwijl ze bij vrouwen en meisjes een gevoel van ongemak en onveiligheid teweegbrengen. Zo geven jonge mannen aan dat zij vrouwen onbewust nastaren en dat zij opmerkingen over het uiterlijk van meisjes en vrouwen eerder als compliment beschouwen dan als ongewenst gedrag. Meisjes en jonge vrouwen hebben hier wel degelijk last van. Uit eerder onderzoek van Plan International bleek dat de meeste meisjes en jonge vrouwen het (heel) erg vinden om indringend nagestaard te worden of seksueel getinte opmerkingen te krijgen over hun uiterlijk of kleding.   
 
Jonge mannen onderschatten de impact die ongewenst seksueel gedrag heeft, zegt Garance Reus-Deelder, directeur van Plan International: “Nog te vaak wordt seksuele straatintimidatie niet herkend, als ‘niet zo erg’ bestempeld of ontkend, terwijl seksuele intimidatie en geweld meisjes en jonge vrouwen wereldwijd beperken in hun bewegingsvrijheid en kunnen leiden tot angst en trauma. Ik ben blij dat jonge mannen pleiten voor betere voorlichting, trainingen en aandacht in de media. Iedereen heeft een rol in het uitbannen van ongewenst seksueel gedrag.” 

Mannen en gelijkheid  

Plan International werkt wereldwijd aan betere bescherming van meisjes en vrouwen. Bijvoorbeeld door hen fysiek te beschermen tegen seksueel geweld door safe spaces op te zetten en gevaarlijke plekken in steden veiliger te maken. In alle programma’s betrekt Plan International ook jongens en mannen om diepgewortelde opvattingen te veranderen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. Plan International geeft voorlichting over meisjesrechten aan alle jongeren en traint meisjes en jongens om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en geweld.     

In Nederland vraagt Plan International aandacht voor seksueel geweld met de Nacht Tegen Seksueel Geweld, die van 20 op 21 april in Amsterdam plaatsvindt. Daarnaast brengt de organisatie straatintimidatie in kaart, met een speciale website waarop mensen incidenten van straatintimidatie kunnen melden.  


Noot voor de redactie
Download het volledige onderzoeksrapport.  Voor meer informatie of interviewverzoeken voor Garance Reus-Deelder (directeur Plan International) neemt u contact op met Roos Schregardus via 06-24361666 of pers@planinternational.nl 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos I&O.  
  
Ander onderzoek van Plan International

Over Plan International 
Plan International is een ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd actief is in meer dan 80 landen en zich wereldwijd inzet voor kwetsbare kinderen, met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. Plan International doet dit door de achtergestelde positie van meisjes en jonge vrouwen op te heffen zodat zij dezelfde kansen en rechten hebben als jongens. Zo werkt Plan International, met de steun van duizenden sponsors, bedrijven en (institutionele) donoren aan een beter leven voor kwetsbare kinderen en jongeren in landen wereldwijd. 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.