Conferentie Zero Tolerance Day 2019

  • 5 februari 2019

Verandering door Verbinding

Woensdag 6 februari 2019 organiseert Platform 6/2 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). De conferentie staat in het teken van de nationale en internationale bestrijding van meisjesbesnijdenis. Het thema van dit jaar is ‘Verandering door verbinding’.

UNICEF schat dat er 200 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld zijn besneden. Door migratie is vrouwelijke genitale verminking (VGV) een global issue geworden. Ook in Nederland komt VGV voor. Naar schatting zijn ruim 29.000 duizend in Nederland wonende meisjes en vrouwen besneden en lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes uit Nederland het risico om besneden te worden.

Dit jaar ligt de nadruk op de Nederlandse ketenaanpak van VGV. Hierin staat de samenwerking tussen alle actoren op het gebied van preventie, zorg, wetshandhaving en voorlichting met betrekking tot VGV centraal. Verandering in de aanpak van VGV is alleen mogelijk in samenwerking van alle betrokkenen. In het bijzonder wil platform 6/2 de rol van de VGV sleutelpersonen benadrukken om de verbinding tussen alle partijen mogelijk te maken. De Nederlandse ketenaanpak van VGV heeft tot nu toe goede resultaten opgeleverd. Toch blijken belangrijke spelers zoals zorgprofessionals nog niet voldoende betrokken te zijn bij de Nederlandse ketenaanpak, waardoor samenwerking soms nog gefragmenteerd verloopt. We missen nog de verbinding tussen deze professionals en de sleutelpersonen van VGV. De sleutelpersonen zijn de belangrijkste bindingsfactor tussen de doelgroep en de professionals en daardoor onmisbaar in de Nederlandse ketenaanpak van VGV. Hier richt de conferentie Zero Tolerance Day 2019 zich dan ook op.

Programma woensdag 6 februari 2019

12:30 uur – 13:30 uur: Inloop, registratie workshops en lunch
13:30 uur – 13:40 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter Ali Yahye
13:40 uur – 13:50 uur: Opening door Jan Woldman, Adjunct Directeur Publieke Gezondheid, GGD Amsterdam
13:50 uur – 14:20 uur: Interactieve visualisatie ketenaanpak in Nederland, Diana Geraci, Pharos
14:20 uur – 14:35 uur: Q&A
14:35 uur – 14:40 uur: Alle deelnemers gaan naar locatie van eerste workshop
14:40 uur – 15: 25 uur: Eerste ronde workshops
15:25 uur – 15:45 uur: Pauze (en wisseling workshop)
15:45 uur – 16:30 uur: Tweede ronde workshops
16:30 uur – 16:50 uur: Terugkoppeling workshops door dagvoorzitter
16:50 uur – 17:00 uur: Afsluiting FSAN
17:00 uur – 17:30 uur: Netwerkborrel

Locatie:
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam

Wij adviseren iedereen om met het openbaar vervoer te komen. De OBA is 5 minuten lopen vanaf centraal station Amsterdam.

U kunt zich hier alvast aanmelden

Platform 6/2

Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen Amref Flying Doctors, Defence for Children-ECPAT Nederland, Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan International Nederland. Dit jaar wordt het platform ondersteund door Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland.

Meer informatie

Voor meer informatie over aanmelding of andere praktische zaken kunt u contact opnemen met FSAN via 020-4861628 of info@fsan.nl.

Links & Downloads

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.