Vrede, vrouwen en veiligheid in Zuid-Sudan

Vrouwen spelen een sleutelrol in de vredesopbouw in Zuid-Sudan. Om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes deze kans daadwerkelijk krijgen en ook durven te claimen, werkt Plan International sinds 2016 samen met PAX, HealthNet TPO en STAD (Stichting Support Trust for African Development) in de alliantie Women and Girls for Change (WG4C). Dit vierjarige programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het programma Vrouwen, Vrede, Veiligheid dat zijn oorsprong vindt in resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad.

Na 5 jaar conflict verlangt de bevolking van Zuid-Sudan naar vrede. In september 2018 tekenden de strijdende partijen een vredesverdrag dat het officiële einde betekende van de oorlog die sinds december 2013 meer dan 400.000 levens heeft gekost en 4 miljoen mensen heeft verdreven van huis en haard. Het langdurige geweld heeft 7 miljoen mensen in het land afhankelijk gemaakt van externe hulp om in hun dagelijks levensonderhoud te kunnen voorzien.

Vrouwen dragen spullen vanuit het dorp.

Trauma’s en geweld

De oorlog heeft grote gevolgen gehad voor meisjes en jonge vrouwen die opgroeien in Zuid-Sudan. Seksueel geweld, kindhuwelijken, rekrutering van kindsoldaten en andere vormen van schendingen van mensenrechten waren in de afgelopen jaren schering en inslag. Door het conflict zijn veel mensen getraumatiseerd of getroffen door gendergerelateerd geweld. De alliantie zorgt ervoor dat er sociale vangnetten in de community’s zijn zodat mensen toegang hebben tot psychosociale hulp.

De alliantie traint ook voorvechters van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, waaronder mannen en jongeren die zich als rolmodel in hun eigen community inzetten voor gelijke rechten en kansen.

Plaats voor vrouwelijke leiders

Ook ondersteunt de alliantie community’s bij de erkenning van het belang van vrouwelijk leiderschap in onder andere de lokale rechtspraak (traditionele tribunalen) en bij het plaatsmaken voor vrouwelijke leiders. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor meisjes en vrouwen om hun rechten te claimen. Zo maakt Madeline Hikisa, een 58-jarige vrouw uit Torit, dankzij het WG4C-programma als eerste vrouwelijke leider van haar dorp de weg vrij voor andere vrouwen en meisjes in Zuid-Sudan om op politiek-bestuurlijke en rechtsprekende leidinggevende posities te komen.

Het programma richt zich op jonge vrouwen en mannen, vrouwenbewegingen en vredescomités, psychosociale hulpverleners en traditionele leiders. Het programma is gestart in november 2016 en eindigt in december 2020. Het programma wordt uitgevoerd in Eastern Equatoria, Torit, Nimule, Unity en Lakes State.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.