Egyptische vrouwen nemen de leiding

Begin 2019 is Plan International een project gestart in Egypte om jonge Egyptische vrouwen (18-24 jaar) een stem te geven in openbare besluitvorming en hen te ondersteunen bij leidinggevende rollen, ook op politiek niveau. Het project wordt uitgevoerd met financiering van de Nederlandse ambassade in Caïro.

Egypte onderschrijft formeel de gelijkheid van mannen en vrouwen. De overheid heeft zich gecommitteerd aan diverse internationale afspraken om de gelijkheid van vrouwen te waarborgen en hen te beschermen tegen geweld. Maar in de praktijk scoort Egypte in vergelijking met de rest van de wereld heel slecht op het gebied van gendergelijkheid. Geweld tegen en discriminatie van vrouwen komt veel voor.

Meiden in Egypte gaan rond de tafel om hun stem te laten horen.

Vrouwen ondervertegenwoordigd

Veel jongeren willen deze situatie graag veranderen, maar de community’s waarin zij leven houden vaak vast aan traditionele normen die vrouwen in een ondergeschikte rol duwen. Als gevolg hiervan worden vrouwen nauwelijks betrokken bij besluitvorming en worden leidinggevende posities met name door mannen ingenomen. Ook op het hoogste politieke niveau zijn vrouwen ondervertegenwoordigd: slechts 15 procent van de parlementsleden en 10 procent van het kabinet is vrouw.

Het programma Young Women Political Participation and Leadership van Plan International bestaat uit drie componenten:

  1. Het ondersteunen van meisjes en jonge vrouwen bij het aankaarten van hun achtergestelde positie en het laten horen van hun stem.
  2. Het bevorderen van de toegang van meisjes en jonge vrouwen tot discussiefora en besluitvormingsprocessen, in samenwerking met communitycentra en lokale NGO’s.
  3. Het aankaarten van discriminatie en geweld tegen vrouwen in (sociale) media en het promoten van het beeld van sterke vrouwelijke leiders in de media.

Het project wordt uitgevoerd in vier ‘governorates’ (gouvernementen/bestuurlijke lichamen) in Egypte: Beheira, Giza, Qalyoubiya en Qena.

Trainingen

In het eerste jaar van het project zijn al honderden meisjes getraind om op te komen voor zichzelf en hun stem te laten horen in besluitvorming. Jongens werden getraind om de rechten van meisjes te respecteren en om hen de ruimte te geven deel te nemen aan (publieke) besluitvorming. Familieleden en communityleiders hebben sessies gevolgd over het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Verandering van traditionele beeldvorming

Na de training en bewustwordingssessies namen jonge vrouwen het initiatief om hun problemen te bespreken met hun familie en dorpsleiders. Ze gaven daarbij aan wat er voor hen nodig is om zich te kunnen ontwikkelen en als voorwaardig lid van de gemeenschap mee te doen aan het openbare leven. Ook in de media en op social media hebben meisjes en jongens gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de agenda gezet en zo veranderen ze stap voor stap de traditionele beeldvorming over vrouwen en mannen.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.