Building my Future in Uganda met Sint Antonius Stichting

Van 2018 tot 2021 werken Plan International Nederland en de Sint Antonius Stichting samen aan een betere toekomst voor jongeren in Noord-Uganda. Het doel van het project is om arme en kwetsbare jongeren, met name jonge vrouwen, te helpen bij het vinden van een baan. Eerst volgen de jongeren een beroepsopleiding, waarna we samen met hen op zoek gaan naar werk dat past bij hun opleiding en dat doorgroeimogelijkheden biedt.

Naast de beroepsopleiding en banen biedt het project trainingen aan jonge vrouwen om beter voor zichzelf op te komen en zich te verdedigen tegen discriminatie en achterstelling op basis van hun geslacht. Hierbij werken we ook met andere mensen uit de community, zoals ouders en dorpsleiders, om hen ervan te overtuigen dat het voor iedereen beter is als meisjes ook naar school gaan en goed werk krijgen.

Meisje bij het Building my Future project meet stof af

Gevolgen van langdurig conflict

In Noord-Uganda blijft de economische ontwikkeling achter bij de rest van het land. Met name jongeren ondervinden nog de gevolgen van het langdurige conflict tussen de regering van Uganda en het zogenaamde Verzetsleger van de Heer, een rebellenbeweging. Tijdens dit conflict, dat duurde van eind jaren tachtig tot 2006, werden tienduizenden kinderen door de rebellengroep ontvoerd en ingezet als kindsoldaten.

In dit deel van het land zijn onderwijs en zorg beperkt beschikbaar en van slechte kwaliteit. Maar één op de drie meisjes maakt de lagere school af. Veel van hen trouwen al op jonge leeftijd en hebben niet genoeg inkomsten om hun kinderen te kunnen onderhouden. De jonge vrouwen die wel een baan hebben, werken vaak in de informele sector waar veel uitbuiting en misbruik voorkomt.

Het programma van Plan International en de Sint Antonius Stichting richt zich op jongeren tussen de 18 en 35 jaar, waarvan 70 procent vrouw. De jongeren die meedoen hadden voorheen weinig tot geen inkomen en volgden geen opleiding. Veel jongeren in het programma waren extra kwetsbaar omdat ze bijvoorbeeld jong moeder zijn geworden of worden uitgebuit. Door jongeren een opleiding aan te bieden en ze te begeleiden op de arbeidsmarkt kan de vicieuze cirkel van armoede doorbroken worden.

Meisje bij het Buildig my Future project is aan het naaien

Behaalde resultaten

In het eerste jaar van het project zijn al honderden jongeren begonnen aan een beroepsopleiding, en nog eens honderden jongeren volgen trainingen om ondernemer te worden. Intussen hebben meer dan 100 jongeren een stageplek gekregen. Familieleden en dorpsleiders hebben sessies gevolgd over het belang van onderwijs en werk voor meisjes, waardoor de acceptatie van goed opgeleide en werkende meisjes veel groter is geworden.  Daarnaast heeft Plan de leraren van de opleidingsinstituten getraind, zodat jongeren ook op de lange termijn beter onderwijs kunnen volgen.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.